تبیان، دستیار زندگی
گرچه شناخت ادبیات کشور هایی که به زبان فارسی سخن نمی گویند در حقیقت به شکلی که به نوعی درک شهودی از زیبایی شعری بیانجامد برای ما فارسی زبانان عملا غیر ممکن است - همانطور که شناخت ادبیات فارسی ان گونه که هست برای غیر فارسی زبانان ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شعر و ادبیات جهان

کتاب
  1. [این مطلب تنها معرفی ستون های شعر و ادبیات جهان در صفحه فرهنگ و ادب تبیان است و قصد معرفی و بررسی ادبیات جهان را ندارد]

گرچه شناخت ادبیات کشور هایی که به زبان فارسی سخن نمی گویند در حقیقت به شکلی که به نوعی درک شهودی از زیبایی شعری بیانجامد برای ما فارسی زبانان عملا غیر ممکن است - همانطور که شناخت ادبیات فارسی آن گونه که هست برای غیر فارسی زبانان همین حکم را دارد - اما پل ترجمه ، انتقال مفاهیم و تا حدودی زیبایی های تصاویر شعری  ادب غیر فارسی را که ما به آن "ادبیات جهان" می گوییم  ممکن می سازد . قطعات ادبی زیبا و اشعار شاعران غیر فارسی زبان و همین طور مصاحبه ها و نظرات آنان در باب ادبیات موضوع ستون های " شعر و ادبیات جهان " است .

دامنه وسیع شعر جهان از اشعار وایکینگ ها تا شعر پست مدرن و همین طور از قصاید عرب جاهلی تا هایکو های ژاپنی و ادبیات جهان از نمایشنامه های شکسپیر و گوته گرفته تا تحلیل های آلن پو و نمایش های بکت محتوای اصلی این بخش خواهد بود . ما تنها "ادبیات داستانی" کشور های غیر فارسی زبان را ازین مجموعه قلم گرفته ایم تا در ستون "ادبیات داستانی " به آن  بپردازیم.

تبیاد