تبیان، دستیار زندگی
«سفین محمد كالیش» از استادان علوم اسلامی و رییس مركز پژوهش‌های دینی وابسته به دانشگاه «مونستر» آلمان در تألیفات ضد اسلامی جدید خود با انكار موجودیت قرآن و پیامبر(ص) اعتراض مسلمانان این كشور را برانگیخت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تأليفات ضد اسلامی یکی ازاستادان دانشگاه «مونستر» آلمان

تألیفات ضد اسلامی   «سفین محمد كالیش»  ازاستادان دانشگاه «مونستر» آلمان

«سفين محمد كاليش» از استادان علوم اسلامی و رييس مركز پژوهش‌های دينی وابسته به دانشگاه «مونستر» آلمان در تأليفات ضد اسلامی جديد خود با انكار موجوديت قرآن و پيامبر(ص) اعتراض مسلمانان اين كشور را برانگيخت

.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) ، سفين محمد كاليش با انتشار تأليفات جديدی مدعی‌شد هيچ دليل تاريخی برای اثبات وجود پيامبر(ص) در دست نيست و در تعاليم اسلامی نيز دليلی برای وجود كتابی به نام قرآن يافت‌نمی‌شود!

اظهارات اين مستشرق موهن آلمانی با اعتراض وسيع مسلمانان آلمان مواجه‌ شده‌است؛ تا آن‌جا كه سازمان‌های اسلامی فعال در مناطق مختلف آلمان با رد بيانات توهين‌آميز كاليش، مخالفت شديد خود را ادعاهای واهی و موهن وی اعلام و شورای عالی سازمان‌های بزرگ چهارگانه اسلامی اين كشور نيز همكاری خود را با مركز پژوهش‌های دينی دانشگاه مونستر كه به مديريت كاليش فعاليت‌می‌كند، قطع‌كرد.

اين شورا درباره دلايل قطع همكاری با مركز پژوهش‌های دينی دانشگاه مونستر اعلام‌كرد: تناقض شديد موضع‌گيری‌های كاليش با تعاليم اسلامی عامل اصلی اين امر بوده‌است.

«ايوب اكسل كوهلر» رييس شورای عالی مسلمانان آلمان نيز با اشاره به اظهارات وقيح كاليش تأكيد كرد: ما مخالف آزادی بيان در طرح نظريه‌های علمی و پژوهشی نيستيم اما اظهارات موهن كاليش خارج از چارچوب اين نوع آزادی است.