تبیان، دستیار زندگی
اصطلاح ادبیات داستانی ترجمه کلمه fiction در زبان انگلیسی است و در کل به آثاری گفته می شود که- به عنوان مهمترین مشخصه – "حقیقت " نداشته باشند . اگر بخواهیم این اصطلاح را بهتر تعریف کنیم باید بگوییم " روایت های تخیلی از اتفاقاتی که یک نویسنده خلق می کند "
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ادبیات داستانی

کتابخوانی
  1. [این مطلب تنها معرفی ستون ادبیات داستانی صفحه فرهنگ و ادب سایت تبیان است و قصد معرفی دقیق این ژانر ادبی را ندارد.]

اصطلاح ادبیات داستانی ترجمه کلمه fiction در زبان انگلیسی است و در کل به آثاری گفته می شود که- به عنوان مهمترین مشخصه – "حقیقت " نداشته باشند . اگر بخواهیم این اصطلاح را بهتر تعریف کنیم باید بگوییم :

" روایت های تخیلی از اتفاقاتی که یک نویسنده خلق می کند ".

البته تخیلی بودن تمام روایت جزء ملزومات ادبیات داستانی نیست بلکه می توان در یک اثر داستانی از افراد ، اماکن و اتفاقات واقعی نیز سود جست .

گرچه تمامی داستانها "هنری" نیستند اما در کل ما گونه داستان را در زمره "هنر ها" محسوب می کنیم و هر نوع داستانی چه کتبی چه شفاهی ، از خانواده بزرگ ادبیات محسوب می شوند .

دسته بندی "ادبیات داستانی " به چند گونه است ، از محاسبه طول اثر و حتی تعداد کلمات گرفته تا توجه به مضامین داستان . گاهی هم تاریخ نگارش داستانها آنها را در دسته بندی های متفاوتی قرار می دهد . در واقع این محقق است که انتخاب می کند از کدام زاویه به "ادبیات داستانی " بنگرد .

در ستون " ادبیات داستانی " سایت تبیان سعی کردیم تنها "فرم" داستانی داشتن را ملاک جمع آوری مطالب قرار دهیم تا دامنه وسیعی از آثار این گونه ی ادبی را در خود جای دهد ،در غیر این صورت بسیاری ازآثار داستانی زیر مجموعه "ادبیات غنایی" هم قرار می گیرند . پس ویژگی مطالب این گروه تنها داستانی بودن است چه مضامین غنایی یا حماسی داشته باشند چه از دیگر مضامین و ویژگیها برخوردار باشند.

از دیگر موضوعات این ستون معرفی "عناصر داستانی " است که در حد اطلاعات کلی و تعاریف ارائه می شود چراکه در باره  روش به کار بردن این عناصر به صورت تمرینی در ستون " کارگاه نگارش "  مفصلا بحث خواهیم کرد .

به طور خلاصه شما با شاهکار های ادبیات داستانی ایران و جهان و ساختار داستان های هنری در این ستون آشنا می شوید .

تبیاد