تبیان، دستیار زندگی
بخش آموزش شانزدهمین نمایشگاه قرآن کریم، مراجعه کنندگان را با کتاب ها، نرم افزارها و موسسات ترجمه مفاهیم قرآن، آشنا می کند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترجمه مفاهیم قرآن، در بخش آموزش نمایشگاه قرآن

شانزدهمین نمایشگاه قرآن کریم

بخش آموزش شانزدهمین نمایشگاه قرآن کریم، مراجعه کنندگان را با کتاب ها، نرم افزارها و موسسات ترجمه مفاهیم قرآن، آشنا می کند.

به گزارش روابط عمومی بخش آموزش شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، طاهره اسدی، مسئول غرفه«ترجمه و مفاهیم»، در بخش آموزش گفت: قدم اولیه و اصلی برای قرائت و درک قرآن کریم، ترجمه و درک مفاهیم آن است و برای قرائت قرآن ضروری ترین مساله درک معنی آیات و ترجمه آن است که به همین منظور در این غرفه شرایطی را ایجاد کرده ایم تا مراجعه کنندگان در این بخش با راه های یادگیری ترجمه و مفاهیم آیات قرآن آشنا شوند.

وی افزود: معرفی کتاب های مناسب در زمینه ترجمه و مفاهیم و نرم افزارهای قرآنی مرتبط با حفظ قرآن و همچنین معرفی موسسات و مراکز قرآنی که در زمینه ترجمه و مفاهیم قرآن فعالیت دارند از جمله برنامه هایی است که در این غرفه به بازدیدکنندگان ارائه می شود.

مسئول غرفه«ترجمه و مفاهیم» در ادامه گفت: در این غرفه کتاب هایی در زمینه ترجمه، مفاهیم و معارف نیز وجود دارد که مراجعه کنندگان می توانند با حضور در این غرفه، این کتاب ها را مطالعه کنند و از میزان توانمندی خود در ترجمه مفاهیم قرآن آگاهی پیدا کنند.

روابط عمومی موسسه تبیان