تبیان، دستیار زندگی

آلودگی آب

آیا میدانید آب سالم چه ویژگی های دارد؟پس از انجام این پروژه شما قادر خواهید بود آلودگی آب را تشخیص دهید و نوع ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آلودگی آب

آب مایه ی حیات

نوع پروژه: تحقیقی- آزمایشگاهی

درجه سختی: ساده

زمینه: محیط زیست

مقطع تحصیلی: راهنمایی-دبیرستان  

تعداد جلسات:8 جلسه

شرح یک جمله ای: آیا می دانید آب سالم چه ویژگی های دارد؟ پس از انجام این پروژه شما قادر خواهید بود آلودگی آب را تشخیص دهید و نوع آلودگی آن را مشخص نمایید.

 

خلاصه پروژه:

 

 

در انجام این پروژه ابتدا شما را با اهمیت آب در زندگی آشنا می کنیم، سپس مفهوم آلودگی و بحران آب را توضیح خواهیم داد. در گام بعدی روشهای صحیح استفاده از آب را بیان خواهیم نمود. پس از آشنایی با حیطه کاری این پروژه، روشهای عمومی حل مسائل علمی را فرا خواهید گرفت.سپس آزمایشات را آغاز خواهید نمود. همراه با انجام این آزمایشات، مطالب علمی مربوط به آنها را نیز  آموزش خواهیم داد.این آزمایشات شامل اندازه گیری pH آب،اندازه گیری سختی آب، اندازه گیری مقدار كلر موجود در آب می باشند.

 

 

 

آلودگی آب

در گام بعدی و پس از انجام آزمایشات شما را با اهمیت نمونه گیری و اصول آن و اصول آماده سازی نمونه ها آشنا خواهیم نمود. در پایان نیز کیفیت نمونه های آب مجهول را بررسی خواهید نمود و نمودار ها و جداول مربوط به این نمونه ها را به عنوان نتیجه پروژه بدست خواهید آورد.

 

مهارت های آموزش داده شده در این پروژه:

 

• اندازه گیری مقدار آب

• اندازه گیری مقدار كلر موجود در آب

• تشكیل جدول داده ها،رسم نمودار هاشما عزیزان می توانید برای انجام این پروژه به طرح درس های ذیل مراجعه فرمایید:

جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه
آلودگی آب - جلسه اول

آلودگی آب - جلسه دوم

آلودگی آب - جلسه سوم

آلودگی آب - جلسه چهارم

آلودگی آب - جلسه پنجم

آلودگی آب - جلسه ششم

آلودگی آب - جلسه هفتم

آلودگی آب - جلسه هشتم

 

بخش پژوهش های دانش آموزی - تنظیم: فاطمه گودرزی