تبیان، دستیار زندگی
1 -  تصور كن كه هر روزِ تو مانند روزهای تعطیل است.چنان كن كه گویی خلق و خوی روز تعطیل را داری. با این كار تنش ها رخت بر می بندند. 2 - وانمود كن كه آرام هستی: ویژگی های فردی آرام را به خود بگیر. بگذار دیگران شما را آرام...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه می توان لحظاتی آرام و توأم با آسایش داشت

1 -  تصور كن كه هر روزِ تو مانند روزهای تعطیل است.چنان كن كه گویی خلق و خوی روز تعطیل را داری. با این كار تنش ها رخت بر می بندند.

2 - وانمود كن كه آرام هستی: ویژگی های فردی آرام را به خود بگیر. بگذار دیگران شما را آرام ببینند. با این كار اندك اندك شخصیتی آرام می یابی.

3 - اثر صندلی ای كه به شما تن آسانی می دهد و شما را دچار رخوت نمی سازد ، شگفت انگیز است. صندلی خوب برجان شما اثر می نهد. بهترین انتخاب شما صندلی ای است كه پشت شما را حمایت می كند تا راست بنشینید.

4 - دویدن یكی از پادزهرهای مفید در برابر تنش است. نیازی به تمرین ندارد، و تأثیر آن در نخستین دویست مترپدیدار می شود.

5 - به زیبایی بیندیش. زیبایی به هر جا آرامش می آورد، چه دست ساز انسان و چه طبیعی.

6 - آن چه خواب را و در نتیجه آرامش را آشفته می سازد الكل و قهوه است .

7 - انجام برخی تمرین ها گاه مشكل است ؛ اما پیاده روی ، آسان و شادی بخش است. پیاده روی را هر روز تكرار كن.

8 - هر وعده غذا خوردن را با چیزی خام شروع كن: میوه یا سبزی . با چنین كاری آرامش را افزون و غذاها را هماهنگ می سازی.

9 - پا را مرطوب و با روغنی خوب ماساژ بده. از این راه آرامش فرا می رسد.

10 - رانندگی كاری پر تنش است. حتی اگر از رانندگی لذت می بری ، گاهی آن را كنار بگذار. در صندلی عقب بنشین و بگذار در طول سفر آرام یابی.

11 - آنچه در زندگی روزانه بدان می پردازید  و اندك ترین چیزی كه از آن خود می كنید ، باری است بر شما؛ همین اندك هاست كه با تنش همراه اند.

12 - به كاری بپردازید كه دست یافتنی است. كارهای دیگر را به دیگران واگذارید.

13 - برای تعالی خویش، نسبت به دیگران مؤدب باشید. پاسخ متقابل كه غالباً وجود دارد، چندان مهم نیست. آنچه مهم است احساس خوبی است كه به شما دست می دهد.

14 - تفاوت ها را بشناس: تفاوت زیستن و زندگی كردن را.

15 - در سردی آرامش نیست، ساییدن دست ها گرمی را پدید می آورد و در پی گرمی آرامش فرا می رسد.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.