تبیان، دستیار زندگی
خدایا! خدای مهربان من که آسمان‌ها را آبی آفریدی و دریاها را آبی‌تر. علف‌زارها را سبز آفریدی و جنگل‌ها را سبزتر. ماه را پرنور و روشن آفریدی و خورشید را پرنورتر و روشن‌تر.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خیلی ضعیفم!

دعا،آفریده ها ،نیایش

خدایا!

خدای مهربان من که آسمان‌ها را آبیآفریدی و دریاها را آبی‌تر.

علف‌زارها را سبز آفریدی و جنگل‌ها را سبزتر. ماه را پرنور و روشن آفریدی و خورشید را پرنورتر و روشن‌تر.

حیوانات را عاقل آفریدی و آدم‌ها را عاقل‌تر.

آدم‌ها را مهربان آفریدی و مادرها را مهربان‌تر.

مردها را قوی آفریدی و باباها را قوی‌تر.

خدایا متشکرم که ما بچه‌ها را آفریدی. با اینکه ما خیلی کوچکیم، خیلی ضعیفیم و هیچ کاری بلد نیستیم،

خدایا

متشکرم که این همه‌چیز در دنیا آفریدی تا ما همه‌چیز یاد بگیریم.

سوسن طاقدیش

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.