تبیان، دستیار زندگی
علی کریمی ستاره تیم ملی و پیشین پرسپولیس پس از بازگشت به ایران و پیوستن به پرسپولیس در تمرینات این تیم حاضر شد .......
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری از تمرین پرسپولیس با حضور کریمی

 • هدایتی رئیس هیئت مدیره پرسپولیس
  هدایتی رئیس هیئت مدیره پرسپولیس
 • نیکبخت واحدی و پتروویچ
  نیکبخت واحدی و پتروویچ
 • بازگشت کریمی پس از 8 سال به پرسپولیس
  بازگشت کریمی پس از 8 سال به پرسپولیس
 • درخشش واعظی در تمرینات پرسپولیس
  درخشش واعظی در تمرینات پرسپولیس
 • احمد رضا عابدزاده
  احمد رضا عابدزاده
 • کریمی در تمرینات پرسپولیس
  کریمی در تمرینات پرسپولیس
 • کریمی کاپیتان دوم پرسپولیس
  کریمی کاپیتان دوم پرسپولیس
 • بازگشت کریمی به پرسپولیس بعد از 8 سال
  بازگشت کریمی به پرسپولیس بعد از 8 سال
 • کریمی ستاره پیشین تیم فوتبال پرسپولیس
  کریمی ستاره پیشین تیم فوتبال پرسپولیس
 • علی کریمی ستاره پیشین تیم فوتبال پرسپولیس
  علی کریمی ستاره پیشین تیم فوتبال پرسپولیس
 • آتسو مدافع توگویی پرسپولیس
  آتسو مدافع توگویی پرسپولیس
 • علی کریمی ستاره پیشین تیم فوتبال پرسپولیس
  علی کریمی ستاره پیشین تیم فوتبال پرسپولیس
 • کریمی ستاره پیشین تیم فوتبال پرسپولیس
  کریمی ستاره پیشین تیم فوتبال پرسپولیس
 • قطبی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
  قطبی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
 • تمرین تیم فوتبال پرسپولیس
  تمرین تیم فوتبال پرسپولیس
 • نیکبخت و کریمی دو ستاره تیم فوتبال پرسپولیس
  نیکبخت و کریمی دو ستاره تیم فوتبال پرسپولیس
 • کریمی در اندیشه بازگشت به تیم ملی
  کریمی در اندیشه بازگشت به تیم ملی
 • کریمی به اوج باز می گردد؟
  کریمی به اوج باز می گردد؟
 • کریمی به دنبال درخشش مجدد در پرسپولیس
  کریمی به دنبال درخشش مجدد در پرسپولیس
 • بازگشت کریمی به تیم فوتبال پرسپولیس
  بازگشت کریمی به تیم فوتبال پرسپولیس