تبیان، دستیار زندگی
الف ـ داستانها و سرنامه‎ها و مقالات: دید و بازدید، 1324ش؛ - از رنجی که می‎بریم، 1326ش؛ سه تار، 1327ش؛ - زن زیادی، 1331ش؛ اورازان، 1333ش؛ - هفت مقاله، 1333ش؛ تات‎نشینهای بلوک زهرا، 1337ش؛ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لیست آثار ال احمد

اثار آل احمد

از آثار او آنچه تاکنون منتشر شده اینهاست:

الف ـ داستانها و سرنامه‎ها و مقالات:

- دید و بازدید، 1324ش؛

- از رنجی که می‎بریم، 1326ش؛ سه تار، 1327ش؛

- زن زیادی، 1331ش؛ اورازان، 1333ش؛

- هفت مقاله، 1333ش؛ تات‎نشینهای بلوک زهرا، 1337ش؛

- سرگذشت کندوها، 1337ش؛ مدیر مدرسه، 1337ش؛

- جزیرة خارک، دُرّ یتیم خلیج‎ فارس، 1339ش؛

- نون و‎القلم، 1340ش؛ سه مقالة دیگر، 1341ش؛

- ارزیابی شتاب زده، 1344ش؛ خسی در میقات، 1345ش؛

- نفرین زمین، 1346ش؛ کارنامة سه ساله، 1347ش؛

- پنج داستان، 1350ش؛ یک چاه و دو چاله، 1356ش؛

- در خدمت و خیانت روشنفکران، 1357ش؛

- سنگی بر گوری، 1360ش؛ ولایت عزرائیل، 1363ش.

ب ـ ترجمه‎ها:

- عزاداریهای نامشروع، 1322ش؛ قمارباز (از فیودور داستایفکسی)، 1327ش؛

- بیگانه (از آلبرکامو) با همکاری علی‎اصغر خبرزاده، 1328ش؛

- سوءِتفاهم (از آلبرکامو)، 1329ش؛

- دستهای آلوده (از ژان پل سارتر)، 1331ش؛

- بازگشت از شوروی (از آندره ژید)، 1333ش؛

- مائده‎های زمینی (از آندره ژید) با همکاری پرویز دارویش، 1334ش؛

- کرگدن (از اوژن یونسکو)، 1345ش؛

- عبور از خط (از ارنست یونگر) با همکاری محمود هومن، 1346ش؛

- تشنگی و گشنگی (از اوژن یونسکو)، با همکاری منوچهر هزارخانی، 1351ش.

- تلخیص و بازنویسی داستان کهن چهل طوطی با همکاری سیمین دانشور، 1351ش.