تبیان، دستیار زندگی
یک روز پیامبر و یارانش نشسته بودند. حضرت محمّد (ص) تکه‌ای چوب عود در دست داشتند. همچنان که مشغول گفت‌وگو بودند، پیغمبر شکل مربّعی روی زمین کشیدند و در وسط آن، خط کوتاهی. بعد، از اطراف خط‌‌های زیادی رو به وسط کشیدند. یک خط دراز هم از مرکز تا بیرون، از چهار
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقش عمر

پیامبر و یاران

یک روز پیامبر و یارانش نشسته بودند. حضرت محمّد (ص) تکه‌ای چوب عود در دست داشتند. همچنان که مشغول گفت‌وگو بودند، پیغمبر شکل مربّعی روی زمین کشیدند و در وسط آن، خط کوتاهی. بعد، از اطراف خط‌‌های زیادی رو به وسط کشیدند. یک خط دراز هم از مرکز تا بیرون، از چهار‌گوشه امتداد دادند و آن را در خارج رها کردند. سپس از دیگران پرسیدند:

- آیا می‌دانید این نقشه یعنی چه؟

گفتند:

- خدا و پیغمبر بهتر می‌دانند.

حضرت محمّد (ص) فرمودند:

- این خط کوتاه وسط، انسان است و این چهار گوش بسته، پایان عمر است که کسی نمی‌تواند از آن خلاص شود. خط‌های کوچک اطراف، گرفتارها و بلاهاست که در مدت عمر به سراغ آدم می‌آید. اگر از دست یکی خلاص شوی، گرفتار دیگری می‌شوی و بالاخره هم عمرت به پایان می‌رسد. اما این خط دراز، آرزوهای انسان است که از طول خط عمرش درازتر است. در هر حال، انسان به خط پایان می‌رسد و می‌میرد؛ در حالی که هنوز به آرزوهایش نرسیده است. اما عاقبت خیر، مال پرهیزکاران است.

محقق: رسول میردامادی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.