تبیان، دستیار زندگی
از واقعه‌ای ترا خبر خواهم کرد/و آن را به دو حرف مختصر خواهم کرد/با عشق تو در خاک نهان خواهم شد/...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سبحان الله این چه پراکندگی است؟!

خط خطی

چهار  رباعی از ابو سعید ابوالخیر

در دیده بجای خواب آب است مرا
زیرا که بدیدنت شتاب است مرا
گویند بخواب تا به خواب‌ش بینی
ای بی‌خبران چه جای خواب است مرا

وصل تو کجا و من مهجور کجا
دردانه کجا، حوصله مور کجا
هر چند ز سوختن ندارم باکی
پروانه کجا و آتش طور کجا

گاهی چو ملایکم سر بندگی است
گه چون حیوان به خواب و خور زندگی است
گاهم چو بهایم سر درندگی است
سبحان الله این چه پراکندگی است

از واقعه‌ای ترا خبر خواهم کرد
و آن را به دو حرف مختصر خواهم کرد
با عشق تو در خاک نهان خواهم شد
با مهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد