تبیان، دستیار زندگی
کلمه شیعه به معنی پیرو است. برای مثال، شیعه علی(ع) یعنی کسی که از حضرت علی(ع) پیروی می کند و شیعه عثمان نیز عثمان را قبول دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شیعه و سنی یعنی چه؟

کعبه

کلمه شیعه به معنی پیرو است. برای مثال، شیعه علی(ع) یعنی کسی که از حضرت علی(ع) پیروی می کند و شیعه عثمان نیز عثمان را قبول دارد.

بعد از رحلت پیامبر(ص)، موضوع رهبری مسلمانان مطرح شد.

نخستین پایگاه شیعیان، عراق بود. اما با حضور سلمان فارسی در مدائن، ایرانیان نیز این مذهب را برگزیدند

گروهی عقیده داشتند که حضرت علی(ع) باید این رهبری را به عهده بگیرد و از طرف خداوند و پیامبر(ص) نیز انتخاب شده است و گروهی نیز با این انتخاب مخالف بودند.

با تشدید این اختلاف ها، کسانی را که به ولایت و رهبری حضرت علی(ع) معتقد بودند، شیعه نامیدند.

خانه خدا

شیعیان معتقد بودند که در احکام و آداب اسلامی، همچنین در مسائل حکومتی، باید از حضرت علی(ع) و سیره امامان پس از وی پیروی کنند. اما گروه مقابل آن ها عقیده داشتند که تنها باید سنت های پیامبر را در زندگیشیان پیش گیرند.

کلمه شیعه به معنی پیرو است

به همین دلیل، گروه دوم « سنی» به معنی اهل سنت پیامبر(ص) نامیده شدند.

نخستین پایگاه شیعیان، عراق بود. اما با حضور سلمان فارسی در مدائن، ایرانیان نیز این مذهب را برگزیدند.

برگرفته از کتاب: 365 پرسش و پاسخ علمی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.