تبیان، دستیار زندگی
باید«دعبل خزایی»زمان بود
باید«دعبل خزایی»زمان بود
باید«دعبل خزایی»زمان بود
شعر، خمیرمایه اصلی مدح و منقبت ائمه معصومین است و مدیحه، بخشی از گستره شعر آیینی است که نقش مهمی در غنای فرهنگی و دینی جامعه دارد. بخشی از شناخت اهل بیت (ع) و باور ارزش‌های اخلاقی و معرفتی ایشان از راه شعر آیینی حاصل می‌شود. به همین خاطر شعر و شاعر و مداحی در این حوزه تأثیرگذار، از اهمیت بالایی برخوردار است.
 شعر در پرتور شعور نبوت و ولایت قرار داشته است
شعر در پرتور شعور نبوت و ولایت قرار داشته است
شعر در پرتور شعور نبوت و ولایت قرار داشته است
امیری اسفندقه می‌گوید زمانی که برای امام معصوم شعری سروده می‌شود همانند سرودن شعر برای پادشاه نیست بلکه امام معصوم شخصی بسیار بزرگتر از یک انسان است امام معصوم یک فرهنگ و یک تفکر ناب است.
 آیدا عمیدی: شعر تریبونی ندارد
آیدا عمیدی: شعر تریبونی ندارد
آیدا عمیدی: شعر تریبونی ندارد
آیدا عمیدی از شاعران جوان گفت: یکی از بزرگترین مشکلات شعر این است که تریبونی در اختیار ندارد، مردم گاه اتفاقی یک کتاب را در کتابفروشی می‌بینند، توجه‌شان به آن جلب می‌شود، یا اسم نویسنده برای آن‌ها آشناست و قبلا اثری از او را خوانده‌اند، بنابراین راغب می‌شوند که آن کتاب را بخرند، ولی وقتی که کتابجلوی دیدخواننده و مخاطب نیست، چطور باید از وجود چنین کتابی آگاه شود.