تبیان، دستیار زندگی
 خاطره‌نگاری ضرورت ادبیات‌مقاومت
خاطره‌نگاری ضرورت ادبیات‌مقاومت
خاطره‌نگاری ضرورت ادبیات‌مقاومت
در سال‌های اخیر، بیش از هر گونه ادبی این گونه خاطره‌نگاری در ادبیات دفاع مقدس بوده که در بازار کتاب مورد اقبال مردم قرار گرفته است. کتاب‌هایی مانند دا، دختر شینا، آن بیست و سه نفر، سلام بر ابراهیم، غرش رعد، من زنده‌ام، پایی که جا ماند، بابا نظر و... در سال‌های اخیر یکی پس از دیگری تجدید چاپ شدند و نگاه‌های بازار نشر را چنان به خود معطوف کردند که ادبیات دفاع ثابت کند می‌تواند هنوز هم خوانندگان بسیاری داشته باشد.
انتهای شب یلدا
انتهای شب یلدا
انتهای شب یلدا
شمار شاعران انقلاب قطعا بیش از این است که در یکی دو صفحه بتوان به آنها پرداخت اما به خاطر محدود بودن صفحات تصمیم گرفتیم از بین شاعران به آنهایی بپردازیم که شهره تر هستند. در هر حال پیش از اشاره ای کوتاه به زندگی و آثار شاعران زیر باید توجه داشت که نام های
از خون جوانان وطن لاله دمیده...
از خون جوانان وطن لاله دمیده...
از خون جوانان وطن لاله دمیده...
انقلاب مشروطه که جرقه ی آن از دوران ناصرالدین شاه زده شد از اواخر پادشاهی مظفرالدین شاه بر اثر ظلم و ستم ، فساد و تباهی در این دوره کم کم آغاز شد؛ در زمان محمد علی شاه انقلاب و هیجان و کشمکش مردم و مجلس با دربار و ایادی استبداد در تهران و ولایات ادامه پید
نگاهی به ادبیات انقلاب
نگاهی به ادبیات انقلاب
نگاهی به ادبیات انقلاب
همانطور که با ظهور انقلاب اسلامی، تغییرات زیادی در جامعه ایران اتفاق افتاد، شاعری هم که برخاسته از درون جامعه بود، بنا به مقتضیات انقلاب، اشعارش را متحول ساخت. ارزش ها و معیارهای گذشته، با جایگزین شدن ارزش های اصیل اسلامی، یا به طور کلی متروک گردید و یا م
تکنیک فرانمایش
تکنیک فرانمایش
تکنیک فرانمایش
تکنیک فرانمایش و فاصله گذاری کمی ها و کاستی های یک نمایش که آن را از مرزهای واقعیت خارج می کند را رسوا می کند تا مخاطب را کمتر از نظر احساسی درگیر کند و بیشتر منطق او را بیدار کند.
سنگ قبرنویسی
سنگ قبرنویسی
سنگ قبرنویسی
در طول تاریخ نوشته ها و طراحی هایی که روی سنگ قبرها موجود بوده است به فرهنگ و باورهای رایج یک قوم و آداب و رسوم خاص آنها در تکریم و بزرگداشت عزیز از دست رفته اشاره می کند. نوشتن شعر، خصوصیات فرد، اشاره به شغل او و حکاکی آیات قرآنی در میان ایرانیان مرسوم ب