تبیان، دستیار زندگی
معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان نتایج پیمایش انجام شده در زمینه هویت جوانان را اعلام كرد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از سوی سازمان ملی جوانان:

نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با هویت جوانان اعلام شد

محمد اسحاقی

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان نتایج پیمایش انجام شده در زمینه هویت جوانان را اعلام كرد.

محمد اسحاقی در نشست رسانه‌ای با موضوع اعلام آخرین نتایج پیمایش سازمان در حوزه هویت ایرانی جوانان گفت: در پیمایش انجام شده جامعه آماری 7 هزار نمونه بوده كه در سطح 30 استان و مراكزشان همچنین شهرستان‌های مهم و روستاهای مهم انجام شده است.

اسحاقی افزود: بخشی از ارزش‌های دینی كه حاكم بر جامعه است در دل هویت ملی قرار دارد. تعامل و پایبندی به دین و ارزش‌های بنیادی آن همچنین فراگیر بودن ارزش‌های دینی و شخصیت‌های دینی و دلبستگی به شعائر دینی از جمله عناصر اصلی هویت دینی شناخته شده است.

وی در ادامه به اعلام نتایج پیمایش انجام شده از سوی سازمان ملی جوانان پرداخت و گفت: 74 درصد جوانان خودشان را فرد بسیار مذهبی می‌دانند همچنین 31 درصد از آنها در این نظرسنجی اعلام كرده‌اند كه به طور مرتب و پیوسته نماز خود را اول وقت می‌خوانند و در مقابل 6 درصد از آنها گفته‌اند كه وقتی با مشكلات مواجه می‌شوند به نماز روی می‌آورند. همچنین 4 درصد نیز اعلام كرده‌اند كه اصلا نماز نمی‌خوانند.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان گفت: با توجه به اینكه یكی از ابعاد هویت دینی اعتقاد به مبدا و معاد است، از جوانان پرسیده شده كه آیا با مرگ همه چیز تمام می‌شود؟ در مقابل 90 درصد از جوانان شركت كننده در این پیمایش مرگ را پایان زندگی نمی‌دانند.

89 درصد از جوانان امر به معروف را واجب می‌دانند

همچنین در رابطه با امر به معروف و نهی از منكر 89 درصد از جوانان این امر را واجب تلقی می‌كنند.

وی گفت: در رابطه با اینكه آیا در عقاید مذهبی دچار شك می‌شوید؟ از جوانان پرسیده شد كه 71 درصد از آنها نسبت به این مسئله مخالفت كردند ولی در مقابل 27درصد از جوانان معتقدند در اعتقادات مذهبی دچار شك می‌شوند.

بر اساس نتایج تحقیقات انجام گرفته در رابطه با این‌كه پایبندی به عقاید مذهبی مهم نیست، 85 درصد از جوانان نسبت به این مسئله مخالفت و نفی كردند، و 15درصد موافق این امر بودند.

ضمن این‌كه در رابطه با اینكه عقاید دینی افراد امری شخصی است 56 درصد از جوانان مخالف این امر هستند.

اسحاقی ادامه داد: در رابطه با بحث علم و اعتقادات مذهبی 90 درصد از جوانان شركت‌كننده معتقدند كه علم و دین هركدام جای خود را دارد همچنین در رابطه با بحث قضا و قدر و سرنوشت نیز 30 درصد از جوانان هنوز بحث قضا و قدر برایشان حل نشده است و معتقد هستند كه تلاش آنها تاثیری ندارد این مسئله نیاز به كاركردن و تحقیقات بیشتری دارد.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان همچنین در رابطه با اینكه هدایت و گمراهی انسان از قبل تعیین شده است، گفت: 80 درصد جوانان معتقد هستند كه انسان دارای اختیار است اما با این حال خدا ناظر بر اعمال آنهاست، در مقابل نزدیك به 20 درصد از جوانان معتقد هستند كه هدایت و گمراهی از قبل تعیین شده است به این معنی كه انسان فاقد هرگونه تلاش و كوششی است.

محمد اسحاقی

92 درصد از جوانان به نذر و نیاز اعتقاد دارند

بر اساس نتایج پیمایش صورت گرفته، 65 درصد از جوانان با این مسئله كه اگر دچار مشكل شویم نماز می‌خوانیم، اظهار مخالفت كردند و 34 درصد موافق این امر بودند در ادامه این پیمایش مشخص شد 94 درصد از جوانان صدقه را برای رفع بلا قبول دارند همچنین 92 درصد به نذر كردن و برآورده شدن حاجات اعتقاد دارند.

83 درصد از جوانان معتقد هستند هیچ عبادتی جای نماز را نمی‌گیرد و 80 درصد معتقد هستند انجام كار نیك جای نماز را نمی‌گیرد.

وی گفت:در رابطه با این سوال كه اگر بتوانم نماز را در مسجد می‌خوانم؟ بیش از 86 درصد جواب مثبت داده اند. همچنین در رابطه با این سوال كه فرقی ندارد نماز را در خانه بخوانم یا در مسجد؟ 55 درصد از جوانان مخالف بودند و 44 درصد موافقت خود را اعلام كردند. یعی اصل را بر خواندن نماز قرار داده‌اند.

به گفته اسحاقی در رابطه با این‌كه اگر كار داشته باشیم نماز را به تأخیر می‌اندازیم؟ 68 درصد از جوانان نسبت به این امر مخالفت كردند اما در مقابل 31 درصد هم موافق بودند.

82 درصد از جوانان در باره این‌كه در شرایط دشوار لازم نیست روزه بگیرند ابراز مخالفت كردند و 79 درصد از جوانان در این پیمایش اعلام كردند بجای حج اگر در كارهای خیر شركت كنند بهتر است و اظهار موافقت كردند.

اسحاقی گفت: در رابطه با اینكه اگر كسی نماز نخواند دین‌دار نیست 53 درصد جوانان موافق این نظریه بودند در این پیمایش اعلام مخالفت كردند و 5/45 درصد مخالف بودند.

35 درصد از جوانان معتقد هستند بدون پرداخت خمس و زكات هم می‌توانند دیندار باشند و 64 درصد در رابطه با این مساله اظهار مخالفت كردند.

بیش از 30 درصد از جوانان داشتن قلب پاك را معیاری برای دینداری می‌دانند

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان گفت: در رابطه با سوال مبنی بر این‌كه دینداری به قلب پاك است نه به انجام مناسك دینی؟ 68 درصد جوانان مخالف این مسئله هستند و در مقابل مابقی جوانان در این پیمایش داشتن قلب پاك را معیاری برای دینداری قرار دادند.

در رابطه با اینكه دینداری باعث عقب‌ماندگی است 85 درصد از جوانان اظهار مخالفت خود را نسبت به این امر اعلام كردند و مابقی موافق این امر بودند همچنین 28 درصد از جوانان معتقد بودند كه مذهب محدودیت را ایجاد می‌كند.

85 درصد از جوانان دینداری را مانعی برای پیشرفت نمی‌دانند

بر اساس نتایج این پیمایش، 5/85 درصد از جوانان نسبت به این كه دینداری مانع از پیشرفت است مخالفت كردند همچنین 87 درصد از جوانان دینداری را عاملی برای جلوگیری از انحرافات می‌دانستند.

به گفته اسحاقی 5/85 درصد از جوانان نسبت به این‌كه مسلمانان به خاطر تبعیت از دین عقب مانده هستند ابراز مخالفت كردند.

اسحاقی گفت: همچنین در رابطه با این كه به هیچ وجه حاضر با دوستی با كسانی كه تكالیف دینی را انجام نمی‌دهند نیستم، 5/53 درصد موافق بودند اما 45 درصد از آنها گفته اند بین دوستانشان همه نوع تیپ افراد دیده می‌شود.

از دیگر موارد مطرح شده در این پیمایش دست دادن زن با سایر افراد خانوادگی كه نامحرم نیز هستند و 23 درصد از جوانان این امر را بدون اشكال می‌دانند.

تحصیلات بالا و هویت دینی رابطه معناداری دارند

اسحاقی توضیح داد: در تمام ابعاد دینی زنان نسبت به مردان نمره بالاتری را به خود اختصاص داده‌اند، تحصیلات جوانان با هویت دینی رابطه معناداری دارد و نشان می‌دهد هر چه تحصیلات بالاتر برود هویت دینی جوانان نمره بالاتری را به خود اختصاص می‌دهد همچنین افرادی كه در رده سنی 20 تا 24 قرار دارند در این زمینه نمره بالایی را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان در ادامه به هویت ملی جوانان اشاره كرد و گفت: 10 عنصر مولفه‌های هویت ملی جوان را تشكیل می‌دهد كه از جمله عبارتند از سرزمین، آداب و رسوم مشترك، دین، زبان، نظام سیاسی.

وی ادامه داد: براساس نتایج این پیمایش 90 درصد از جوانان از موفقیت‌های دیگر جوانان خوشحال می‌شوند و 40 درصد معتقدند كه مردم سایر كشورها به نسبت مردم كشورمان بهتر هستند.

اسحاقی اظهار داشت: در رابطه با این جمله "كاشكی در كشور دیگری متولد شده بودم" 80 درصد از جوانان ابراز مخالفت كردند و همچنین 17 درصد اعلام كردند اگر بتوانند به خارج از كشور می‌روند و دیگر برنمی‌گردند 5/13 درصد هم اعلام كرده‌اند از دیدن آثار باستانی كشور خود احساس غرور نمی‌كنند.

وی گفت: 77 درصد از جوانان در رابطه با این‌كه تمدن ایرانی حرف زیادی برای گفتن ندارد اظهار مخالفت كردند و در مقابل 21 درصد موافقت خود را اعلام كردند.

اسحاقی گفت :همچنین از دیگر نمادهای هویت ملی پرچم است كه 90 درصد از جوانان با دیدن پرچم كشورمان احساساتشان برانگیخته می‌شود ضمن این‌كه در رابطه با برگزاری جشن نورزو 5/13 درصد از جوانان نسبت به برگزاری جشن نوروز اظهار بی‌تفاوتی كردند.

بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده از سوی سازمان ملی جوانان،76 درصد از جوانان موسیقی اصیل ایرانی را نسبت به سایر موسیقی‌های رایج می‌پسندند؛بیش از 85 درصد جوانان از ایرانی بودن خود افتخار می‌كنند در مقابل 12 درصد از جوانان معتقد هستند ایرانی بودن چندان افتخاری ندارد.

در این پیمایش زنان نسبت به مردان پیشی گرفته و از نظر هویت ملی در سطح بالاتری قرار گرفته‌اند همچنین افرادی كه در رده سنی 20 تا 29 سال قرار گرفته و افرادی كه تحصیلات بالاتری برخوردار هستند متقابلا از هویت ملی بالاتری نیز برخوردار هستند.

اسحاقی با تأكید بر هویت فردی گفت: این مقوله بسیار مهم است و جوانی كه نسبت به هویت فردی خود بی‌تفاوت باشد چگونه می‌تواند دارای هویت ملی بالایی برخوردار باشد بطور مثال در این پیمایش 35 درصد از جوانان آرزو كردند كه فرد دیگری باشند و در مقابل 64 درصد با این امر مخالف هستند 19 درصد از جوانان در این پیمایش اعلام كردند كه توانایی و استعدادهای خود را نمی‌شناسند. جنسیت و سن افراد تأثیر معناداری در هویت فردی ندارد اما تحصیلات تأثیر زیادی دارد.

اسحاقی تاكید كرد: باید در نظام تربیت خانوادگی در زمینه خودباوری جوانان و هویت فردی آنها برنامه‌ریزی انجام شود.

وی در ادامه از جمله ابعاد هویتی به اشتغال اشاره كرد و گفت: در پیمایش صورت گرفته 79 درصد از جوانان در رابطه با اینكه چه شغلی برای آنها لازم و مناسب است و آیا بررسی و انتخاب باید در این زمینه صورت پذیرد اظهار موافقت كردند و تقریباً 20 درصد از جوانان نیز برنامه‌ریزی نمی‌كنند همچنین بیش از 49 درصد از جوانان اعلام كردند: امكانات و حقوق آنقدر مناسب و رضایت بخش نیست كه لازم باشد با دلسوزی شغلی را ادامه دهیم.

براساس نتایج این پیمایش هر چه میزان تحصیلات بالاتر باشد هویت شغلی جوانان نیز افزایش می‌یابد.

در این پیمایش كه در زمینه‌های سیاسی نیز تحقیقاتی انجام شده است در رابطه با این‌كه اعتقادات سیاسی جوان با توجه به اعتقادات سیاسی خانواده شكل می‌گیرد 62 درصد از جوانان ابراز مخالفت كردند و بیش از 37 درصد نسبت به این امر موافقت خود را اعلام كرده‌اند.

افرادی كه دارای تحصیلات فوق‌دیپلم هستند از هویت سیاسی بالاتری برخوردار هستند.

براساس دیگر نتایج منتشر شده از تحقیقات انجام گرفته،34 درصد از جوانان اظهار كردند كه سیاست برایشان اهمیتی ندارد و 72 درصد نیز متقابلا اعلام كردند كه عقاید سیاسی‌شان برای آنها مشخص و معلوم است. همچنین افرادی كه دارای تحصیلات فوق‌دیپلم و بالاتری برخوردار هستند، هویت سیاسی بالاتری نیز به همان میزان دارا هستند.

محمد اسحاقی معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان تصریح كرد: از جمله دیگر ابعاد این پیمایش هویت جنسی است كه مشخص شد 5/79 درصد در كل از جنسیت خود راضی هستند و 5/19 درصد از آنها از جنسیت خود ناراضی هستند طوریكه آرزو می‌كنند از جنس مخالف باشند.

بیش از 9 درصد از زنان نسبت به این امر كاملا موافق بودند و بیش از 17 درصد موافق بودند كه در جمع عدد 27 را نشان می‌دهد كه نشان دهنده این است كه زنان در زمینه جنسیت از نارضایتی بیشتری برخوردار هستند.

وی در ادامه گفت: اگر بنا باشد كه به تمام ابعاد ذكر شده نمره داده شود بالاترین نمره را 4 قرار دادیم در این پیمایش هویت دینی جوانان نمره 3/23 ،هویت ملی نمره 20/3، هویت فردی نمره 89/2، هویت شغلی 89/2، هویت سیاسی نمره 78/2 و هویت جنسی نمره 19/3 را به خود اختصاص دادند.

اسحاقی خاطرنشان كرد: هدف از انجام این پیمایش استفاده از نتایج و اطلاع رسانی به مسئولین است تا در اولین مرحله علل و عوامل مختلف را شناسایی كنیم و پس از آن بتوانیم با انجام برنامه‌ریزی‌های جامع و دقیق نسبت به رفع چالش‌ها و مشكلات اقدام كنیم.

وی با بیان اینكه این پیمایش بالغ بر 60 میلیون تومان هزینه داشته، در پایان گفت: بحث نظارت بر عملكرد دستگاهها و سازمان‌ها در این راستا حائز اهمیت فراوان است.

روابط عمومی موسسه تبیان