تبیان، دستیار زندگی
خیال‌پردازی‌های بیهقی در تاریخ بیهقی!
خیال‌پردازی‌های بیهقی در تاریخ بیهقی!
خیال‌پردازی‌های بیهقی در تاریخ بیهقی!
که خیال‌انگیزی کلام از طرق مختلف انجام می‌شود که روشن‌ترین روش آن استفاده از صور چهارگانه‌ی خیال است یعنی مجاز، کنایه، تشبیه و استعاره. پردامنه‌ترین صورت خیالی در تاریخ بیهقی کنایه است و کنایه یکی از عمده‌ترین صور خیال است که قدرت هنرمند را در بیان مطالب
هنر تمثیل در آثار ادبی
هنر تمثیل در آثار ادبی
هنر تمثیل در آثار ادبی
تمثیل، از ارکان مهم ادبیات است زیرا بستر مناسب برای روایت‏های متفاوت و در کنار هم قراردادن اندیشه‏های متضاد را فراهم می‏آورد. ضمن این که در تمثیل این توانایی نهفته است که ...
مثل چو مانند
مثل چو مانند
مثل چو مانند
نرسیده به درخت کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است. و در آن عشق به اندازة پرهای صداقت آبی است ...
بررسی نقش تشبیه در متون ادبی(2)
بررسی نقش تشبیه در متون ادبی(2)
بررسی نقش تشبیه در متون ادبی(2)
وجه شبه و استخدام در میان وجوه شبهی که در اشعار این سه شاعر به چشم می‌خورد، سپهری در تشبیهات مفصل یا باز خود از وجوه شبهی سود برده است که دارای استخدام‌اند و به نوعی می‌توان گفت از هنری‌ترین وجه شبه استفاده کرده است. ...
بررسی نقش تشبیه در متون ادبی
بررسی نقش تشبیه در متون ادبی
بررسی نقش تشبیه در متون ادبی
اگر دستگاه بلاغي را شامل همة تصاوير و تزئينات بديعي و بياني بدانيم (پورنامداريان، 1380: 32) تشبيه مهم‌ترين عنصر سازندة اين دستگاه است که صورت‌هاي ديگر خيال مانند استعاره،‌ تشخيص و حتي رمز و کنايه از آن ناشي مي‌شود. ...
پرواز کلمات
پرواز کلمات
پرواز کلمات
خود آن كس را كه روزی شد دبستان از سر زانو نه تا كعبش بود جودی و نه تا ساق طوفانش دبستان از سر زانو است خاص آن شیرمردی را كه چون سگ در پس زانو نشاند شور مردانش ...
چشمه های بلاغت در شعر فارسی
چشمه های بلاغت در شعر فارسی
چشمه های بلاغت در شعر فارسی
دلنواز من بیمار شمایید همه بهر بیمارنوازی به من آرید همه دور ماندید ز من همچو خزان از نوروز كه خزان رنگم و نوروز لقایید همه ...
کتبی اندر شرح بلاغت
کتبی اندر شرح بلاغت
کتبی اندر شرح بلاغت
سیر این تحول ها و پژوهش ها در بلاغت ایران و اسلام، از اواسط سده ی پنجم تا اواخر سده ی هفتم هجری سیری زاینده و افتخارآمیز است، چه در این دوره است كه تأسیس بسیاری كتاب خانه‌ها و مدارس و خانقاه ها، به امر و تشویق بزرگان و وزیران و امیران دانش‌پرور، موجب ....
بلاغت در ادب فارسی
بلاغت در ادب فارسی
بلاغت در ادب فارسی
در این نوشتار ما بلاغت در ادب فارسی را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می‌دهیم. الف) سیر هنرهای بلاغی و سخنوری در ایران ب ) چشمه های بلاغت در شعر فارسی ...
آرایه های ادبی
آرایه های ادبی
آرایه های ادبی
آرایه های ادبی یا همان صناعات ادبی به تناسب های آوایی یا معنایی گفته می شوند که رعایت آنها بر جلوه ها و جنبه های زیبایی سخن می افزاید...