تبیان، دستیار زندگی
قواعد «خوب» نوشتن
قواعد «خوب» نوشتن
قواعد «خوب» نوشتن
یکی از سیستم‌های قانونمند که در زندگی انسان اهمیتی فراون دارد و وجود او را از نزدیک تحت تاثیر قرار می‌دهد، زبان است. زبان، مهمترین نشانه‌ای است که برای ارتباط، شناخت و اندیشیدن نسبت به دنیای بیرون ایفای نقش می‌کند.
خیال‌پردازی‌های بیهقی در تاریخ بیهقی!
خیال‌پردازی‌های بیهقی در تاریخ بیهقی!
خیال‌پردازی‌های بیهقی در تاریخ بیهقی!
که خیال‌انگیزی کلام از طرق مختلف انجام می‌شود که روشن‌ترین روش آن استفاده از صور چهارگانه‌ی خیال است یعنی مجاز، کنایه، تشبیه و استعاره. پردامنه‌ترین صورت خیالی در تاریخ بیهقی کنایه است و کنایه یکی از عمده‌ترین صور خیال است که قدرت هنرمند را در بیان مطالب
صنایع بدیع در اشعار شهریار
صنایع بدیع در اشعار شهریار
صنایع بدیع در اشعار شهریار
شهریار برای اینکه تأثیر کلام و قدرت بیان خود را به مراتب بیشتر و عمیق‌تر بسازد از انواع صنایع بدیع با کمال مهارت استفاده نموده و در نظم خود به تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، تعریض، مبالغه، تضاد، تکریر، تشخیص و انطاق ، جناس، خطاب، ندا، سؤال، استفهام و غیره
بررسی نقش تشبیه در متون ادبی(2)
بررسی نقش تشبیه در متون ادبی(2)
بررسی نقش تشبیه در متون ادبی(2)
وجه شبه و استخدام در میان وجوه شبهی که در اشعار این سه شاعر به چشم می‌خورد، سپهری در تشبیهات مفصل یا باز خود از وجوه شبهی سود برده است که دارای استخدام‌اند و به نوعی می‌توان گفت از هنری‌ترین وجه شبه استفاده کرده است. ...
پرواز کلمات
پرواز کلمات
پرواز کلمات
خود آن كس را كه روزی شد دبستان از سر زانو نه تا كعبش بود جودی و نه تا ساق طوفانش دبستان از سر زانو است خاص آن شیرمردی را كه چون سگ در پس زانو نشاند شور مردانش ...
کتبی اندر شرح بلاغت
کتبی اندر شرح بلاغت
کتبی اندر شرح بلاغت
سیر این تحول ها و پژوهش ها در بلاغت ایران و اسلام، از اواسط سده ی پنجم تا اواخر سده ی هفتم هجری سیری زاینده و افتخارآمیز است، چه در این دوره است كه تأسیس بسیاری كتاب خانه‌ها و مدارس و خانقاه ها، به امر و تشویق بزرگان و وزیران و امیران دانش‌پرور، موجب ....
بلاغت در ادب فارسی
بلاغت در ادب فارسی
بلاغت در ادب فارسی
در این نوشتار ما بلاغت در ادب فارسی را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می‌دهیم. الف) سیر هنرهای بلاغی و سخنوری در ایران ب ) چشمه های بلاغت در شعر فارسی ...
پارادوکس در سبک هندی
پارادوکس در سبک هندی
پارادوکس در سبک هندی
در اين دوره، به بديع و بيان توجه زيادى نشده است ولى تلميحات رايج در شعر وجود دارد. البته اساس اين سبک را تشبيه تشکيل مى‌دهد. قالب شعرى اين دوره، تک بيت است نه غزل اما اين تک بيت‌هاى مستقل با قافيه و رديف به هم وصل شده و شکل غزل يافته‌اند. ...
متضاد های هماهنگ
متضاد های هماهنگ
متضاد های هماهنگ
گفته متناقض به جمله ای گفته می شود که در ظاهر خود – نقض گر یا شطح امیز و باطل است اما با وجود این قابل تفسیر است و می تواند معنی جالبی داشته باشد نمونه آن ، قسمت نتیجه غزل مرگ مغرور مباش اثر جان دان است : One short sleep past , we wake eternally ...