تبیان، دستیار زندگی
 «بُرده بوصیری»؛ گنجی 800 ساله در نعت رسول اکرم (ص)
«بُرده بوصیری»؛ گنجی 800 ساله در نعت رسول اکرم (ص)
«بُرده بوصیری»؛ گنجی 800 ساله در نعت رسول اکرم (ص)
قصیده «بُرده بوصیری»، اثر جاودانه شرف‌الدین محمدبن سعید بوصیری در نعت حضرت محمد (ص)، در 800 سال گذشته همواره مورد توجه نخبگان هنر خطاطی بوده و چه بسیار کارستان‌هایی که با گنج او از دستان هنروران ایران به‌وجود آمده است. یکی از این شاهکارها، نسخه‌ای به خط ملا علاءالدین تبریزی است که در گنجینه ملک نگهداری می‌شود.
ماجرای اسارت سعدی در سرزمین بیگانه
ماجرای اسارت سعدی در سرزمین بیگانه
ماجرای اسارت سعدی در سرزمین بیگانه
سعدی را به زنجیر بسته بودند و مانند بردگان با او رفتار می کردند. آن قدر وضعیت او و سایر بردگان اسفناک بود که دل هر تازه واردی را در شهر «طرابلس» (در لبنان امروزی) به درد می آورد. از همان شروع اسارت در سال ۱۲۲۷ میلادی توس
پیر و مرشد از نگاه مولانا
پیر و مرشد از نگاه مولانا
پیر و مرشد از نگاه مولانا
یکی از ملزومات سیر و سلوک در همه ادیان به خصوص عرفان اسلامی، وجود پیر، مرشد و راهنمایی است که با فراز و نشیب راه سخت و طولانی سلوک آشنا بوده و سالک را در هر لحظه هدایت کند. آنچه که در این مقاله با هم مرور می کنیم، لزوم داشتن پیر از زبان مولاناست.
رمز شناسی مولانا
رمز شناسی مولانا
رمز شناسی مولانا
تصویر مولانا در مثنوی معنوی تفاوت بسیاری با مولانای غزلیات شمس دارد. مولانا در مثنوی معلمی است که هر موضوع را از زاویه دید خود نگریسته و با توجه به علم، دانش و آگاهی که دارد آن را بررسی می کند.
رمزشناسی مولانا، دفتر اول مثنوی
رمزشناسی مولانا، دفتر اول مثنوی
رمزشناسی مولانا، دفتر اول مثنوی
مثنوی اثر تعلیمی حضرت مولانا است. مولانای عاشقی که در غزلیات شمس دیده می شود به جای ذکر و دعا کارش سرودن شعر و دو بیتی و ترانه است. در حالی که 16 سال بعد از رفتن شمس و اتمام غزلیات تصویر دیگری از او در مثنوی معنوی دیده می شود.
زاغ و کبک نخجیر
زاغ و کبک نخجیر
زاغ و کبک نخجیر
واقف شدم و پیش از آن که روی به حکم آرم شما را نصیحتی خواهم کرد، اگر به گوش دل شنوید، ثمرات آن در این دنیا نصیب شما گردد و اگر بر وجه دیگر حمل افتد، من باری به نزدیک دیانت و مروت خویش معذور باشم.
با بیهقی
با بیهقی
با بیهقی
من کیسه ‎ها بستدم و به نزدیک بونصر آوردم و حال باز گفتم. دعا کرد و گفت خداوند این سخت نیکو کرد و شنوده‎ام که بو الحسن و پسرش وقت باشد که به ده درم درمانده‎ اند و به خانه بازگشت و کیسه ‎ها با وی بردند و پس از نماز کس فرستاد و قاضی بو الحسن و پسرش‎ را بخوا
دعوی خدایی چگونه می کنی؟!
دعوی خدایی چگونه می کنی؟!
دعوی خدایی چگونه می کنی؟!
آورده اند که چون کار بقراط حکیم بالا گرفت و حکمت خود در بسیط عالم بسط کرد، عزلت اختیار کرد و در غاری رفت و هم آنجا تنها روزگار میگذاشت تا پادشاه وقت را علتی پدید آمد و طبیبان از معالجت عاجز شدند.پس رسولی به بقراط فرستاده او را استدعا کرد تا ملک را معالجت
نثر  کهن فارسی
نثر کهن فارسی
نثر کهن فارسی
مقاله حاضر، پس از نگاهی گذرا به تاریخچه زبان و ادبیات فارسی از روزگاران کهن تا عصر حاضر، ادبیات حماسی و اقسام حماسه، ادبیات غنایی و ساختار آن و ادبیات تعلیمی و جایگاه این نوعِ ادبی را در زبان فارسی بررسی و سپس خوانندگان گرامی را با نثر فارسی و سیر تحول آن