تبیان، دستیار زندگی
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی 65 درصد پذیرش در دوره های روزانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و 70 درصد پذیرش دانشگاه آزاد به بومی پذیری اختصاص می یابد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تعداد دانشجوی بومی دانشگاه ها تعیین شد

دانشگاه تهران

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی 65 درصد پذیرش در دوره های روزانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و 70 درصد پذیرش دانشگاه آزاد به بومی پذیری اختصاص می یابد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 628 مورخ اول مرداد ماه 87 بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، "ضوابط مربوط به گسترش بومی گزینی در آزمون سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی" را به تصویب رساند.

بر اساس این مصوبه، سازمان سنجش آموزش کشور موظف است براساس گسترش رشته های آموزش عالی و با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداقل 65 درصد حجم پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را به صورت بومی استانی انجام دهد.

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی 65 درصد پذیرش در دوره های روزانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و 70 درصد پذیرش دانشگاه آزاد به بومی پذیری اختصاص می یابد.

همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد که دانشگاه آزاد اسلامی نیز با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداقل 70 درصد حجم پذیرش دانشجو در کلیه رشته ها (اعم از پزشکی و غیرپزشکی) را به صورت بومی استانی انجام دهد.

منبع: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی