تبیان، دستیار زندگی
خدایا! در این شب دیجور( سیاه و تاریك) و در این وادی ظلمات، بر فراز این صخره های دهشتناك، پرتوی از نور طاعتت را بر اندیشه پاهای خسته ما بتابان و ما را در لغزشهای سنگین معصیت دست بگیر. و در مسیر نسیم هایی كه از بهشتت وزیدن می ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مطیع فرامین الهی

مناجات المطیعین

خدایا!

در این شب دیجور( سیاه و تاریك) و در این وادی ظلمات، بر فراز این صخره های دهشتناك، پرتوی از نور طاعتت را بر اندیشه پاهای خسته ما بتابان و ما را در لغزشهای سنگین معصیت دست بگیر. و در مسیر نسیم هایی كه از بهشتت وزیدن می گیرد قرار ده و ابرهای تیره شك و تردید را كه بر فراز آسمان دلمان حجاب خورشید تو گشته اند به باران یقین بدل كن و بر جگر سوخته ما ببار.

اللهم الهمنا طاعتك و جنبنا معصیتك و یسرلنا بلوغ ما نتمنی من ابتغاء رضوانك  واحللنا بحبوحة جنانك و اقشع عن بصائرنا سحاب الارتیاب  واكشف عن قلوبنا اغشیة المریة والحجاب و ازهق الباطل عن ضمائرنا و اثبت الحق فی سرائرنا فان الشكوك والظنون لواقح الفتن و مكدره لصفو المنایح المنن.

خدایا!

زنگارهای باطل را از آئینه نهادهای حق نمای ما محو كن تا تصویر حق به تمامی و بی شبهه بر سرائر ما منعكس گردد.

خدایا!

و جویبار زلال دلهای ما را از خزه های تردید، آنسان بشوی كه ماه چهره تو آن چنان كه هست بر دلهای ما پدیدار گردد.

خدایا!

ابرهای شك و گمان بار فتنه دارند و بی گمان خورشید بخششهای تو را مانع می شوند.

اللهم احملنا فی سفن نجاتك و متعنا بلذیذ مناجاتك و اوردنا حیاض حبك و أذقنا حلاوة ودك و قربك واجعل جهادنا فیك وهمنا فی طاعتك واخلص نیاتنا فی معاملتك فانا بك و لك  ولا وسیلة لنا الیك الا انت...

خدایا!

در این گرداب سهمگین خروشنده و در این طوفان بی محابا وزنده، ما غریقان بیچاره و الم آكنده را در كشتی نجات خویش سوار كن و به جبران آب تلخ و شور فتنه ها از آب گوارا و شیرین مناجات خود به ما بچشان و ما را به دریای مواج مهرت بكشان.

خدایا!

ما را از شهد گلهای نزدیكیت نصیب فرما و روی ما را در تلاش به سوی خویش گردان.

ما را آنچنان خلوصی عنایت فرما كه در همه لحظات جز تو نبینیم و جز به تو نیندیشیم و جز از تو نهراسیم و رو، جز به سوی تو نیفكنیم و جز مهر تو در دل نگیریم و جز در آتش عشق تو نسوزیم،  كه ما از آن توایم، با توایم و ما را جز تو وسیلتی به تو نیست.

الهی اجعلنی من المصطفین الاخیار و الحقنی بالصالحین الابرار السابقین الی المكرمات، المسارعین الی الخیرات العاملین للباقیات الصالحات الساعین الی رفیع الدرجات انك علی كل شئ قدیر و بالاجابة جدیر برحمتك یا ارحم الراحمین.

خدای من!

ما را از برگزیدگان نیكان خویش قرار ده و با صالحین ابرار، جوانمردان اخیار، پیشگامان احرار، شتابندگان به سوی انوار و دست یابندگان به اسرار ملحق و محشورمان فرما.

"سید مهدی شجاعی"

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.