تبیان، دستیار زندگی
دعاوی خانوادگی با توجه به ماهیت دعوا می تواند جنبه کیفری یا حقوقی داشته باشد بنابراین با توجه به ماهیت دعوا در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می گیرد .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قانون در خانواده

دعاوی خانوادگی(2)

قانون

برای مطالعه ی قسمت قبل اینجا کلیک کنید.

دعاوی خانوادگی با توجه به ماهیت دعوا می تواند جنبه ی کیفری یا حقوقی داشته باشد بنابراین با توجه به ماهیت دعوا در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می گیرد .

هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود .

اگر ماهیت دعوی کیفری باشد بدین معنا است که مشتکی عنه(متهم)  مرتکب جرم گردیده است .

تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/5/8 عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود .

و به موجب ماده 3 همین قانون : قوانین جزایی درباره ی کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ،دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد ، مگر آنکه  به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

حال اگر ماهیت دعوی حقوقی باشد بدین معنا که علت طرح دعوا مطالبه حق باشد مانند دعوای مطالبه مهریه ، نفقه ، ثبت ازدواج ،درخواست حضانت طفل واز این قبیل ، دعوا حقوقی است .

"در حال حاضر دادگاه های عمومی مستقر در مجتمع قضایی تهران و یا مستقر در ادارات دادگستری شهرستان ها ،مراجع رسیدگی به دعاوی کیفری یا حقوقی می باشند واز طرفی به موجب قانون :

1- اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376/5/8 مجلس  ،مقرر گردیده که :

تعدادی شعب دادگاه های عمومی تحت عنوان دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوطه به

1- نکاح موقت یا دایم

2- طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت

3- مهریه

4- جهزیه

5- اجرت المثل و نحله ایام زوجیت

6- نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه

7- حضانت و ملاقات اطفال

8- نسب

9- نشوز و تمکین

10-نصب قیم و ناظر و قیم امین و عزل آن ها

11- حکم رشد

12- ازدواج مجدد

13- شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است ."1

حال که معنای دعوا را دانستیم لازم است به معنای دعوای خانوادگی از نگاه قانون نیز توجه کنیم .

در ماده 2 قانون خانواده مصوب15 بهمن ماه 1353 قانون گذار این گونه دعوای خانوادگی را تعریف می کند :

"منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده وکتاب دهم در حجر وقیومیت قانون مدنی همچنین از مواد 1995 و1006و1028و1029و1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی(شامل رسیدگی به موارد : درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه ،درخواست حکم موت فرضی ،درخواست مهروموم ترکه ،درخواست برداشت مهروموم ترکه ،درخواست تحریر ترکه ،درخواست تصفیه ترکه ،درخواست تقسیم ترکه ،درخواست تصدیق انحصار وراثت ) ناشی شده باشد."2

دعاوی خانوادگی تنها مختص به زن وشوهر( دعاوی مربوط به مهر ، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و طلاق و....) نمی شود.

بنابراین دعاوی خانوادگی تنها مختص به زن و شوهر( دعاوی مربوط به مهر ، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و طلاق و....) نمی شود بلکه بر اساس قانون دعاوی مربوط به اولاد که شامل  نسب ، نگهداری و تربیت فرزندان ،ولایت قهری پدر و جد پدری و دعاوی خانواده که شامل دعاوی الزام به انفاق راجع به فردی که مطابق قانون ملزم به انفاق به همسر فرزندان و اقارب خود می باشد و دعاوی حجر و قیومیت که شامل موارد نصب قیم ، وظایف واختیارات و مسئولیت های قیم و موارد عزل قیم و....و امور حسبی  را نیز شامل می شود .

همچنین جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی در بردارنده این تعریف خواهد شد که این جرایم در فصل نوزدهم درکتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به مواد642  تا 647 اختصاص یافته است و قانون گذار بعضی از تخلفات در پرداخت حق مانند نفقه را جنبه کیفری داده و برای آن مجازات تعیین کرده است ، که برای نمونه تنها  به ماده 642 اشاره می کنیم: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه اورا از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید .

ادامه دارد...

پی نوشت :

1- نقل قول از سایت قوه قضاییه

2- همان

مقالات مرتبط :

سن ازدواج و پیگرد قانونی

بلوغ،ملاک سن ازدواج

مردان و زنان ، بهره ای یکسان

مهریه راكی داده كی گرفته؟

ساختار اجتماعی – حقوقی مهریه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.