تبیان، دستیار زندگی
همانطور که می دانید سیستم های ارتباطی در زیردریایی ها بسیار مورد توجه بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است،به همین علت زیردریایی ها دارای سیستمهای ارتباطی بسیار پیشرفته و پیچیده نسبت به سایر قطعات دریایی یک ناوگان شده اند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زیردریایی ها-قسمت سوم

همانطور که می دانید سیستم های ارتباطی در زیردریایی ها بسیار مورد توجه بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است،به همین علت زیردریایی ها دارای سیستمهای ارتباطی بسیار پیشرفته و پیچیده نسبت به سایر قطعات دریایی یک ناوگان شده اند و علت این امر دشواری ارسال امواج بی سیم ودریافت آنها در اعماق آب به ویژه آنکه برخی از زیر دریایی ها در عمق زیاد منتظر دریافت پیامهای روشن و واضح ومعین در مورد استفاده از زرادخانه ی اتمی خود هستند.

مرکز ارتباط زیردریایی

در حال حاضر وتا زمانی که مشکلات ارتباطی زیردریائی ها در اعماق حل نشده اند بهتر است زیردریائی هاجهت برقراری ارتباط به سطح آب نزدیک شده و پس از اطمینان از دریافت پیامها و صحت آنها جهت انجام مأموریت به اعماق آبها بروند.

پدافند ومقابله:

زیردریائی های پیشرفته قادرند از خود در برابر تهدیدات انواع قطعات دریایی و یا تهدیدات هواپیماها و بالگردها و نیز زیردریایی های دشمن به وسیله ی سیستمهای پدافندی پیشرفته محافظت کنند.

سیستم های ماهواره ای پدافندی

توسعه یافته ترین  وپیشرفته ترین و مهم ترین بخش این نظام پدافندی عبارتست از دستگاههای جنگ الکترونیک و اخلالگرهای متنوع وگوناگون است که از طریق آنها می توان عمل اخلال مورد نظر را جهت فریب ردیاب های متنوع قطعات دشمن و یا حسگرهای  اژدرها و مینهای هوشمندرا انجام داد البته نمی توان در تمام اوقات تمام انواع حسگر های ردیاب متنوع دشمن را از قبیل حسگرهای لیزری ، گرمایی ، راداری ، صوتی  و مغناطیسی را فریب داد، بنابرین باید اولویت بندی کرد ومواردی را انتخاب کرد که احتمال استفاده ی آنها توسط دشمن بیشتر است واین برحسب توانمندی های دشمن ونوع صحنه ی نبرد ونوع تهدیداتی که متوجه زیردریایی هست قابل تعیین است .

دستگاه لیزری

دستگاه های لیزری درقطعات دریایی یک ناوگان به صورت عام ودر زیردریایی ها به صورت خاص از اهمیت زیادی برخوردار ند واین به علت توانمندی نفوذ برخی گونه های لیزر در مسافت های طولانی در آب که باعث می شود استفاده از آن چه در رد یابی وچه در هدایت مورد توجه بوده و کاربرد های آن رو به گسترش باشد .

دفاع در برابر اژدرها زمانی آغاز می شود که یک زیر دریایی دشمن را قبل از شلیک اژدر مورد هجوم قرار داده و منهدم نماید، اما در صورت شلیک اژدر ، در این حالت سیستم های جنگ الکترونیک واخلالگر فعال شده وباعث اختلال در سیستم هدایت اژدر شده وآنرا فریب می دهند. این کار زمانی موثر خواهد بود که زیر دریایی شلیک اژدر را از همان آغاز کشف کرده ودر مورد آن اقدام کند ، اما اگر این کار دیر صورت گیرد  ، احتمال گریز از آن بسیار کم خواهد بود، زیرا با وجود سیستمهای پیشرفته زمان برای پردازش اطلاعات وجدا سازی اطلاعات صحیح از غلط و اتخاذ تصمیم مناسب برای آنها کوتاه خواهد بود.

اژدر

برخی از زیر دریایی ها ی هجومی سریع دارای سیستم کنترل آتش و تجهیزات پیشرفته ای هستند که گونه هایی از اژدرهای ضد اژدر را هدایت می کنند،این اژدر های سبک وسریع پس از شلیک اژدر دشمن شلیک وآنرا قبل از برخورد با زیر دریایی منهدم می کنند.

زیر دریایی های آینده:

در زیر دریایی های آینده احتمالاٌموتورهای کوچکتری به کار گرفته خواهند شد تا هم از جهت صدا وهم از جهت آثار گرمایی کمتر مورد ردیابی قرار بگیرند ، ودر زمینه ی سیستمهای دفاعی وهجومی تمرکز روی افزایش قدرت این سیستمها خواهد بودونیز توسعیه توانمندی های اژدرها وموشک هایی که به وسیله ی زیردریایی شلیک می شوند ورفع مشکلات مربوط به نشت آاب به داخل آنها وافژایش توانمندی موتور های محرک جزو اهداف خواهد بود.

اژدرهای پیشرفته

مطالب مرتبط:

تاریخ نگار زیر دریایی ها

زیردریائی های جنگی

 

بخش دانش و فناوری سایت تبیان