تبیان، دستیار زندگی
مسلمانان جهان مناسك دینی و اعمال مذهبی خود را بر اساس تقویم هجری قمری به جای می آورند. مبنای این تقویم، رؤیت هلال ماه است كه در تاریخ علوم اسلامی همواره مورد توجه منجّمان اسلامی بوده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معرفی کتاب: ماه نو، مبانی علمی رؤیت هلال ماه

مسلمانان جهان مناسك دینی و اعمال مذهبی خود را بر اساس تقویم هجری قمری به جای می آورند. مبنای این تقویم، رؤیت هلال ماه است كه در تاریخ علوم اسلامی همواره مورد توجه منجّمان اسلامی بوده است. در سال‌های اخیر پیشرفت‌های بسیاری در زمینه‌‌ی استهلال پدید آمده كه موفقیت‌های رصدگران ایرانی در عرصه‌‌های بین المللی مؤید این سخن است. با این حال فقدان كتابی كه به زمینه‌های علمی این قضیه بپردازد نه تنها در ایران بلكه در جهان مشكل بزرگی در افزایش آگاهی‌های علاقه‌مندان به این موضوع بوده است. از این رو، نگارندگان كتاب حاضر بر آن شدند تا به این مهم همّت بگمارند.

معرفی کتاب: ماه نو، مبانی علمی رؤیت هلال ماه

كتاب حاضر با رویكرد علمی به مسئله‌ی رؤیت هلال ماه می كوشد با تبیین مطالب با زبان ساده بر آگاهی‌های علمی جامعه در خصوص رؤیت هلال ماه بیفزاید.

فهرست کتاب

مطالب كتاب در 8 فصل و چند ضمیمه و بخش تصاویر در212 صفحه تنظیم شده است. در فصل اوّل، خواننده با مبحث نجوم كروی آشنا می‌شود که پیش نیاز ورود به مباحث دیگر است. در فصل‌های 2 و 3، ویژگی‌های فیزیكی و مداری ماه مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل4، به اصطلاحات و مفاهیم رؤیت هلال پرداخته و در فصل 5 به سراغ تقویم هجری قمری رفته‌ایم. در فصل‌های 6 و 7 بحث ركوردها و معیارهای رؤیت هلال ماه به تفصیل مطرح و در فصل آخر نیز مباحثی درباره نحوه رصد و رؤیت هلال بیان گردیده است.

به منظور پاسخ به سئوالات فقهیِ علاقه‌مندان، یكی از ضمیمه‌های کتاب به مبانی فقهی رؤیت هلال و راه‌های ثابت شدن اوّل ماه اختصاص یافته است كه حجت الاسلام و المسلمین علیرضا موحّدنژاد تألیف و تنظیم آن را انجام داده‌اند.

بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی انتشار این اثر به عهده داشته‌اند.

علاقمندان جهت تهیه كتاب می توانند با واحد فروش بنیاد پژوهشهای اسلامی 2230803-0511تماس بگیرند.

امیر حسن زاده، محمّد احمدی، یوسف شعبانی

به نقل از:

http://www.parssky.com/