تبیان، دستیار زندگی
به آبرو و اعتبار دیگران باید احترام گذاشت، زیرا جبران آبرو و اعتبار از دست رفته، کاری بسیار مشکل است. وقتی می‌خواهند بر اهمیت احترام و آبروداری تأکید کنند یا به کسی بگویند که به خاطر فراهم کردن نان و آب و خرج زندگی، آبرویت را از دست نده، می‌گویند: «آب قیم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آب قیمتی ندارد، آبرو مثقالی هزار تومان است

.

- کاربرد:

به آبرو و اعتبار دیگران باید احترام گذاشت، زیرا جبران آبرو و اعتبار از دست رفته، کاری بسیار مشکل است. وقتی می‌خواهند بر اهمیت احترام و آبروداری تأکید کنند یا به کسی بگویند که به خاطر فراهم کردن نان و آب و خرج زندگی، آبرویت را از دست نده، می‌گویند: «آب قیمتی ندارد، آبرو مثقالی هزار تومان است.»

آب کم جو، تشنگی‌آور به دست

.

توضیح:

این مثل، مصرعی از بیت زیر است:

آب کم‌ جو تشنگی‌آور به دست   تا بجوشد آیت از بالا و پست

  (مولوی)

کاربرد:

1- برای به‌دست آوردن هر چیز با ارزش، باید زحمت و محرومیت کشید و سختی‌ها را تحمل کرد؛ چون در این صورت است که رسیدن به آن خواسته و آرزو، با ارزش و شیرین می‌شود.

2- علاقه و عشق به کار و هدف مهم است. اگر آن را داشته باشی، وسایلش هم‌ جور می‌شود.

مشابه:

آب خوش بی‌تشنگی ناخوش بود. (ناصرخسرو)

هر کجا دردی، دوا آن جا رود   هر کجا فقری، نوا آنجا رود

 (مولوی)

آبکش به کفگیر گفت هفت تا سوراخ داری.

بکش به کفگیر گفت هفت تا سوراخ داری

توضیح:

آبکش و کفگیر هر دو از وسایل لازم برای آشپزی است و هر دو وسیله سوراخ سوراخ هستند.

کاربرد:

کسی که خودش عیبی را دارد، به دیگری اعتراض می‌کند که چرا همین عیب را داری.

بر گرفته از کتاب فوت کوزه گری

نوشته مصطفی رحمان دوست

****************************************************

مطالب مرتبط

آدم خودش بمیرد ، هوادارش نمی میرد

آدم جایی جیک جیک می کند ( چهچهه می زند ) که بلبل نباشد

پیه گرک به خودش مالیده

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.