تبیان، دستیار زندگی
باستانی ایران درشمارمیراث جهانی تهران‎ ـ با ثبت‎ دو مجموعه‎ فرهنگی‎‎ و تمدنی، ارگ‎ بم‎ و پاسارگاد شیراز در فهرست‎ میـراث فرهنگی‎ جهان‎‎ شمار آثار ثبت‎ شده‎ ایـران در كمیته‎‎ میراث جهانی‎ یونسكو به 6 اثر رسید. پیش‎ از این‎ مجم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی و هنری 16 تیر ماه 1383

6 اثرباستانی ایران

درشمارمیراث جهانی

تهران‎ ـ با ثبت‎ دو مجموعه‎ فرهنگی‎‎ و تمدنی، ارگ‎ بم‎ و پاسارگاد شیراز در فهرست‎ میـراث فرهنگی‎ جهان‎‎ شمار آثار ثبت‎ شده‎ ایـران در كمیته‎‎ میراث جهانی‎ یونسكو به 6 اثر رسید.

پیش‎ از این‎ مجموعه‎ های‎ چغا زنبیل‎ در شوش‎‎، تخت‎ جمشید در شیراز، میدان‎‎ نقش جهان دراصفهان‎‎‎ و تخت‎ سلیمان در آذربایجان غربی‎ درشمار آثار فرهنگی‎‎- تمدنی جهانی به‎ ثبـت‎ رسیده‎ بود.

ثبت‎ این‎‎ آثار در یونسكو ضمن بهره‎ مندی‎ از حمایت‎ های‎‎‎ مادی و معنوی این‎‎ سـازمـان، نقش‎ موثری‎ در شناسایی‎‎‎ و معرفی آثار تمدنی ایران‎‎، یكی‎ از قطب‎ های‎‎‎ محوری تمدن بشری دارد.