تبیان، دستیار زندگی
لهى! اهل ادب گویند به صدرم تصرفى بفرما ، این بى ادب گوید بر بطنم دست تصرفى نه. الهى ! در راهم، اگر در باره‏ام گویى "  لَمْ نَجِد لَهُ عَزْماً " چه كنم. الهى ! آزمودم، تا شكم دائر است دل بائر است‏ ، " یا مَ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

الهى …

الهى! اهل ادب گویند به صدرم تصرفى بفرما ، این بى ادب گوید بر بطنم دست تصرفى نه.

الهى ! در راهم، اگر در باره‏ام گویى "  لَمْ نَجِد لَهُ عَزْماً " چه كنم.

الهى ! آزمودم، تا شكم دائر است دل بائر است‏ ، " یا مَنْ یُحْیى الْاَرْضَ الْمَیْتَةَ " دل دائرم ده.

الهى ! همه گویند خدا كو " حسن "  گوید جز خدا كو.

الهى ! همه از تو دوا خواهند و " حسن "  از تو درد.

الهى ! آن خواهم كه هیچ نخواهم.

الهى ! اگر تقسیم شود ، به من بیش از اینكه دادى نمیرسد فَلَكَ الْحَمْد.

الهى ! ما را یاراى دیدن خورشید نیست ، دم از دیدار خورشید آفرین چون زنیم.

الهى ! همه گویند بده " حسن"  گوید بگیر.

الهى ! همه سرآسوده خواهند و " حسن " دل آسوده.

الهى ! همه آرامش خواهند و " حسن"  بى‏تابى، همه سامان خواهند و " حسن "  بى سامانى.

الهى ! چون در تو مى‏نگرم از آنچه خوانده‏ام شرم دارم.

الهى ! از من برهان توحید خواهند و من دلیل تكثیر.

الهى ! از من پرسند توحید یعنى چه ، " حسن "  گوید تكثیر یعنى چه. ...

" برگرفته از الهی نامه استاد حسن زاده آملی "

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.