تبیان، دستیار زندگی
راز راه، رفتن است راز رودخانه پُل راز آسمان ستاره
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راز

راز

راز راه، رفتن است

راز رودخانه پُل

راز آسمان ستاره

راز

راز خاک گُل. راز جوی آب

راز اشک ها چکیدن است

راز بال ها پریدن

راز صبح آفتاب

راز

راز های واقعی رازهای برملاست

مثل روز روشن است

راز این جهان خداست

عرفان نظر آهاری

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.