تبیان، دستیار زندگی
دوباره به روزهای پایانی ماه شعبان رسیدیم و مسأله ی آغاز ماه رمضان مطرح شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وضعیت  رؤیت پذیری هلال ماه رمضان 1429

دوباره به روزهای پایانی ماه شعبان رسیدیم و مسأله ی آغاز ماه رمضان مطرح شد. البته معمولا بحث رؤیت هلال ماه شوال از بحث هلال رمضان، توجه بیشتری به خود جلب می کند.

هلال و زهره

چندین قرن است که منجمین در طول تاریخ، با فعالیت های رصدی و محاسباتی سعی در ارائه ی ضابطه ای داشته اند که بتوانند رؤیت پذیری هلال ماه را پیش بینی کنند. مدل ها و روشهای پیش بینی رؤیت پذیری هلال ماه از زمان بابل باستان شکل گرفتند و در دوره ی اسلامی با دقت و قوت بیشتری به راه خود ادامه دادند.

هلالهلال نازک

اکنون با پیشرفتهای چشمگیری که در تمامی علوم مخصوصاً نجوم صورت گرفته است، ارائه ی این ضابطه ها با دقت بسیار بیشتری امکان پذیر شده است. ولی آنچه باید بدان توجه نمود این است که مدار ماه و شاخصه های رؤیت پذیری به اندازه ای پیچیده و گوناگون است که همچنان در بعضی موارد پیش بینی رؤیت پذیری هلال با قطعیت ممکن نیست.

به هر حال هلال ماه رمضان امسال از آن هلال هایی است که به راحتی می توان راجع به آن حکم کرد.

وضعیت هلال ماه رمضان 1429

طبق محاسبات منجمین و با استفاده از معیارهای مختلف پیش بینیِ رؤیت پذیری، این هلال در شامگاه یکشنبه 29 شعبان، 10 شهریور ماه87 از هیچ نقطه ای از ایران قابل رؤیت نیست. نه تنها در ایران بلکه در کشورهای اروپایی و عربستان، خلاصه در بخش اعظمی از نیمکره شمالی رؤیت آن امکان ندارد، چه با چشم مسلح و چه غیر مسلح.

علت اینکه با این قطعیت می توانیم راجع به هلال رمضان امسال حکم کنیم این است که این هلال تقریبا 10 دقیقه بعد از غروب خورشید غروب می کند. در نتیجه  پیش از آنکه آسمان برای رؤیت هلال تاریک شود، ماه غروب می کند. لذا این هلال چون چند دقیقه بعد از غروب خورشید، غروب می کند، در ایران قابلیت رؤیت ندارد. از طرف دیگر در هنگاه غروب خورشید ، هلال ماه تنها حدود 5ر1 درجه از افق ارتفاع دارد، که این مقدار بسیار بسیار کم است. و بااینکه هلال ماه نسبتا ضخیم است، (1%) ولی غبار و نور افق به هیچ وجه به ماه اجازه ی رؤیت شدن نمی دهد.

شبیه سازی افق 10 مرداد
وضعیت هلال ماه در افق غربی، شامگاه 10 شهریور ماه، در لحظه ی غروب خورشید، غیر قابل رؤیت.
شبیه سازی افق 11مرداد
وضعیت هلال ماه در افق غربی، شامگاه 11 شهریور ماه، در لحظه ی غروب خورشید، هلال رؤیت پذیر است.

طبق محاسبات منجمین و با استفاده از معیارهای مختلف پیش بینیِ رؤیت پذیری، این هلال در شامگاه یکشنبه 29 شعبان، 10 مرداد ماه87 از هیچ نقطه ای از ایران قابل رؤیت نیست.

آغاز رمضان

هلال ماه رمضان امسال ان شاء الله در شامگاه دوشنبه 30 شعبان، 11 شهریور ماه 1387 از تمام نقاط ایران به راحتی با چشم غیر مسلح قابل رؤیت خواهد بود و روز سه شنبه 12 شهریور ماه اول ماه رمضان 1429.

در اینجا نقشه هایی درباره ی پیش بینی رؤیت هلال بر اساس دو معیار با نام های «عوده» و «یالوپ» در شامگاه 10 و 11 شهریور ماه، ارائه می گردد.

نقشه های رؤیت پذیری هلال رمضان 1429 بر اساس معیار «عوده»

یکشنبه 10 مرداد
نقشه ی رؤیت پذیری هلال ماه در شامگاه 29 رمضان، 10 شهریور87، بر اساس معیار «عوده»

در این تصویر رنگ قرمز نشان دهنده ی عدم امکان رؤیت به هیچ وجه می باشد.

رنگ سفید غیر قابل رؤیت، رنگ آبی رؤیت با چشم مسلح، رنگ صورتی رؤیت با چشم غیر مسلح و رنگ سبز نشاندهنده ی  امکان رؤیت هلال به آسانی می باشد. همانطور که در تصویر دیده می شود، تنها در بخش بزرگی از نیمرکره ی جنوبی امکان رؤیت این هلال با چشم غیر مسلح ویا  با تلسکوپ وجود دارد.

نقشه های رؤیت پذیری هلال رمضان 1429 بر اساس معیار «یالوپ»

یکشنبه 10 مرداد
نقشه ی رؤیت پذیری هلال ماه در شامگاه 29 شعبان، 10 شهریور 87، بر اساس معیار «یالوپ»

راهنمای نقشه:

A قرمز: قابل رؤیت با چشم غیر مسلح

B نارنجی: قابل رؤیت با چشم غیر مسلح در شرایط خوب رصدی

C کرم: قابل رؤیت با تلسکوپ

D زرد: قابل رؤیت با تلسکوپ در شرایط خوب رصدی

E زرد روشن: حد رؤیت

بقیه ی قسمتها که رنگ آمیزی ندارد، غیر قابل رؤیت است و همانطور که دیده می شودریال تمامی ایران خارج از این بخش رنگی قرار دارد و هلال ماه غیر قابل رؤیت می باشد.

دوشنبه 11 مرداد
نقشه ی رؤیت پذیری هلال ماه در شامگاه 30 شعبان، 11 شهریور87،  بر اساس معیار «یالوپ»

همانطور که در این نقشه دیده می شود، ایران در شامگاه دوشنبه  11 شهریور، میان بخش قرمز رنگ قرار دارد و هلال ماه به راحتی با چشم غیر مسلح قابل رؤیت می باشد.

منابع:

http://www.icoproject.org/

http://www1.phys.uu.nl/

تألیف:

ا.م.گمینی