تبیان، دستیار زندگی
آی ناخدا ، ناخدا ی من ، سفر دهشتبارمان به پایان رسیده كشتی از همه ی مغاك ها به سلامت رست ، به پاداش موعود رسیده ایم ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آی ناخدا ! ناخدا ی من

ویتمن

شعری از والت ویتمن

آی ناخدا ، ناخدا ی من ، سفر دهشتبارمان به پایان رسیده است

كشتی از همه ی مغاك ها به سلامت رست ، به پاداش موعود رسیده ایم

بندرگاه نزدیك است ، طنین ناقوس ها را می شنویم ، مردمان در جشن و سرورند

چشم های شان پذیرای حصار حصین كشتی است ،  آن سرسخت بی باك

امّا ای دل ، ای دل ، ای دل

وای از این قطره های سرخ خون فشان

بر این عرشه كه ناخدای من آرمیده است

سرد و بی جان

آی ناخدا ، ناخدا ی من ، برخیز و طنین ناقوس ها را بشنو

برخیز ، پرچم برای تو در اهتزاز است ، برای تو در شیپور ها دمیده اند

برای توست این دسته ها و تاج های گل ، این ساحل پر همهمه

این خلق بی تاب و توان نام تو را آواز می دهند ، چهره های مشتاق تو را می جویند

بیا ناخدا ، ای پدر بزرگوار من

سر بر بازوی من بگذار

این وهمی بیش نیست كه تو سرد و بی جان آرمیده ای

ناخدای من پاسخم نمی دهد ، لبانش رنگ پریده و خاموش است

پدرم بازوی مرا حس نمی كند ، كرخت و بی اراده است

سفر به انجام رسید و كشتی ایمن و استوار كناره گرفت

از این سفر سهمناك ، كشتی پیروزمند ، گوی توفیق ربود و به ساحل رسید

سرور از نو كنید ای مردمان ساحل ، طنین در افكنید ای ناقوس ها

امّا من با گام های سوگوار

ره می سپارم بر این عرشه

O Captain! My Captain

By: Walt Whitman

O CAPTAIN! my Captain, our fearful trip is done

The ship has weather'd every rack, the prize we sought is won

The port is near, the bells I hear, the people all exulting

While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring

But O heart! heart! heart

O the bleeding drops of red

Where on the deck my Captain lies

Fallen cold and dead

O Captain! my Captain! rise up and hear the bells

Rise up--for you the flag is flung--for you the bugle trills

For you bouquets and ribbon'd wreaths--for you the shores a-crowding

For you they call, the swaying mass, their eager faces turning

Here Captain! dear father

The arm beneath your head

It is some dream that on the deck

You've fallen cold and dead

My Captain does not answer, his lips are pale and still

My father does not feel my arm, he has no pulse nor will

The ship is anchor'd safe and sound, its voyage closed and done

From fearful trip the victor ship comes in with object won

Exult O shores and ring O bells

But I with mournful tread

Walk the deck my Captain lies

Fallen Cold and Dead