تبیان، دستیار زندگی
دوست کوچولوی من خوب به خانه ها نگاه کن باید روی هر دو خانه هم رنگ کلیک کنی تا پاک شوند دقت کن چون با اولین کلیک تو روی خانه زمان با سرعت زیاد سپری می شود، اگر زودتر خانه های هم رنگ را پیدا کنی، برنده ..
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زود باش  زود باش

دوست کوچولوی من خوب به خانه ها نگاه کن باید روی هر دو خانه هم رنگ کلیک کنی تا پاک شوند دقت کن چون با اولین کلیک تو روی خانه زمان با سرعت زیاد سپری می شود، اگر زودتر خانه های هم رنگ را پیدا کنی، برنده می شی

پس زود باش و وقت رو از دست نده.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.