تبیان، دستیار زندگی
یاد ایامی که ، آنچه که آقا فرمود ، هفته ای به نام دولت ، خوب و بد دولت نهم ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 یاد ایامی که... 
 آنچه که آقا فرمود.... 
 هفته ای به نام دولت ! 
 خوب و بد دولت نهم 
 آنان که آمدند، آنان که رفتند 
 لحظات یک رئیس جمهور(1) 
 لحظات یک رئیس جمهور(2) 
 یک رئیس جمهور شگفت انگیز! 
 اینم خانواده رئیس جمهور!