تبیان، دستیار زندگی
محمود احمدی نژاد که به اذعان موافقان و مخالفانش "متفاوت ترین" رییس جمهور ایران است، در انتخابات خرداد ماه 1384 گوی سبقت را از دیگر رقبا ربود و به عنوان ششمین رییس جمهور ایران انتخاب شد. اکنون که 3 سال از دولت او می گذرد امکان ارزیابی عملکرد دولت او وجود
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خوب و بد دولت نهم

محمود احمدی نژاد که به اذعان موافقان و مخالفانش "متفاوت ترین" رییس جمهور ایران است، در انتخابات خرداد ماه 1384 گوی سبقت را از دیگر رقبا ربود و به عنوان ششمین  رییس جمهور ایران انتخاب شد. اکنون که 3 سال از دولت او می گذرد امکان ارزیابی عملکرد دولت او وجود دارد. در گزارش زیر می کوشیم مورادی را بر آنها اجماع بیشتری وجود دارد برشمریم.

دکتر محمود احمدی نژاد  را به اذعان موافقان و مخالفانش باید "متفاوت ترین" رییس جمهور ایران دانست.

دستاوردهای دولت نهم:

1- سفرهای استانی و توجه به روستاها

احمدی نژاد

به هر دلیلی که بوده عمده امکانات کشور در سالهای پیشین به شهرها و عمدتا شهرهای بزرگ  اختصاص یافت. احمدی نژاد که با هدف تمرکز زدایی از تهران، پای به صحنه انتخابات گذاشت، بعد از پیروزی در انتخابات  به جای تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری، به سفرهای استانی مبادرت کرد تا در طول این سفرها اعتبارات دولتی را در اقصی نقاط کشور توزیع کند.  اکنون دور دوم سفرهای استانی در جریان است.

2- کارت سوخت

کارت سوخت

شاید آمدن موضوع جزیی ای چون کارت سوخت در زمره دستاوردهای دولت عجیب باشد، به ویژه آنکه توزیع این کارت دردسرهایی را برای مردم به دنبال داشته و دارد اما اگر منصفانه بنگریم یکی از اقدامات مثبت دولت قلمداد میشود. در سال انجام طرح کارت سوخت میزان یارانه های اختصاص یافته به واردات بنزین به بیش از 5 میلیارد دلار رسید که 4 برابر یارانه نان و گندم از کل بودجه آموزش و پروش بیشتر است! آیا عاقلانه بود که این حجم از پول را در خودروها بسوزانیم و به محیط زیست ضرر بزنیم؟

3- پرونده  هسته ای

پرونده هسته ای

بی تردید پرونده هسته ای ایران پیچیده ترین مساله سیاست خارجی ایران در چند دهه اخیر است. دولت نهم توانست با شجاعت و تدبیر این مساله را به پیش ببرد و از مواضع مسلم ایران در برخورداری از انرژی هسته ای کوتاه نیاید. چرا که خصلت استکبار این است که اگر قدمی به عقب برداری آنها گامی به پیش خواهند آمد.

4- اقدامات عمرانی

حجم اقدامات عمرانی صورت گرفته در دولت نهم از لحاظ حجم و تعداد در مقایسه با سایر دولتها قابل مقایسه نیست.  این اقدامات در حیطه های مختلفی چون راه سازی، بهداشت و درمان، مدرسه سازی و ورزش در حال انجام است.

انتقاد از دولت نهم

1- تغییر 9 وزیر

هر چند محمود احمدی نژاد به درستی تغییر وزرا را حق رییس جمهوری می داند اما مسلم است که هر تغییر وزیری هزینه های فراوانی را به همراه خواهد داشت. در مدتی که وزراتخانه بدون وزیر خواهد بود  با سرپرست اداره می شود. هر وزیری نیز سبک و سیاق خود را در اداره دارد و تا آن سبک و سیاق حاکم شود و مدیران وزارت خانه با آن آشنا شوند وزیر رفته است.

2- تورم

تورم

تورم به افزایش قیمت کالا ها گفته می شود. بسیاری از مردم از محاسبات پیچیده اقتصادی سر در نمی آورند اما افزایش قیمت کالا ها برای آنها محسوس است. به هر دلیلی که بوده در برخی موارد کنترل تورم از دست دولت خارج شد.

3- قطع گاز و قطع برق

در زمستان سال قبل با قطع گاز وارداتی از ترکمنستان بخشهایی از کشور در اوج سرما با قطعی گاز روبرو شدند و در تابستان امسال نیز به دلیل خشکسالی و از مدار خارج شدن نیروگاه های آّبی قطعی برق بر مردم تحمیل شد. هر چند دلایل گفته شده در جای خود درست است اما عدم برنامه ریزی دولت و عدم سرمایه گذاری مناسب در صنایع گاز و برق را نیز نباید نادیده گرفت.

درانتظار آینده:

قضاوت در مورد برخی از اقدامات دولت نهم نیز هنوز زود است و باید به انتظار آینده نشست. اقداماتی چون طرح تحول اقتصادی که مرحله اول آن با جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای ایرانی کلیک خورده و قرار است تحولی عمده را در محورهای مهمی چون بیمه، بانک، بهره وری، یارانه ها و... به دنبال داشته باشد.

طرح تمرکز زدایی از فوتبال و اختصاص تیمهای تهرانی به استانها که برخی معتقدند به ضرر فوتبال ملی تمام می شود و برخی آن را مایه تقویت فوتبال می دانند.

سرانجام پرونده هسته ای نیزهنوز مشخص نیست. امیدورایم دیپلماتهای دولت نهم و در راس آنها دکتر سعید جلیلی بتوانند پرونده ایران را از شورای امنیت به آژانس بین المللی انرژی اتمی بازگردانند.

گروه جامعه و سیاست، حمید نساج، دانشجوی دکترای علوم سیاسی