تبیان، دستیار زندگی
بچه ها همه اومده بودند. پارسا رو کرد به بقیه و گفت ببینید هر کس هر چقدر دوست داره بریزه توی این کیسه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهربانه(1)!

گل یاس

بچه ها همه اومده بودند. پارسا رو کرد به بقیه و گفت ببینید هر کس هر چقدر دوست داره بریزه توی این کیسه! لطفا چند لحظه ای هم چشماتون رو درویش کنید. نمی خوایم کسی بخاطر تعارف مبلغی کمک کنه. قرارمون هم یادتون نره هرکس از پول تو جیبی که میگیره مایه بذاره.

امید کیسه رو گرفت دستش و دور چرخید. احسان آخرین نفری بود که دستش رو برد داخل کیسه. پارسا از همه تشکر کرد. بعد هم محتویات کیسه رو روی زمین ریخت.  شروع کردن به شمردن جمعاً شده بود هزار و صد و هفتاد و پنج تومن.

ادامه دارد . . .

ایمان ناجی