تبیان، دستیار زندگی
تقریباً برای انجام هر كاری در اینترنت نیاز به یك نوع از انواع آدرس های اینترنتی است. برایemail فرستادن لازم است آدرس الكترونیكی طرف مقابل را بدانیم، برای مشاهده وب سایت یك شركت نیز باید آدرس و بی آن را بدانیم و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنایی با ساختار آدرسهای اینترنتی

تقریباً برای انجام هر كاری در اینترنت نیاز به یك نوع از انواع آدرس های اینترنتی است. برایemail فرستادن لازم است آدرس الكترونیكی طرف مقابل را بدانیم، برای مشاهده وب سایت یك شركت نیز باید آدرس و بی آن را بدانیم و...

به این ترتیب نیاز به آشنایی یا ساختار آدرسهای اینترنتی مشخص می شود چرا كه با دانستن منطقی كه در پشت این آدرسهای اینترنتی وجود دارد احتمال اشتباه كمتر پیش خواهد آمد حتی اگر طرف مقابل اشتباه كرده باشد؛ مثلاً در آدرسهای اینترنتی هیچگاه بین قسمتهای مختلف فاصله وجود ندارد. پس از این پس حتی اگر در جایی آدرسی دیدید كه در بین قسمتهای مختلف آن فاصله وجود دارد، متوجه باشید اشتباه در كجاست و آدرس را تصحیح كنید.

در قرارداد ارتباطی اینترنت (Protocol- IP Internet) از اطلاعات مربوط به آدرس های اینترنتی، برای ارسال داده ها از یك كامپیوتر دیگر استفاده می شود. هر آدرسIP بر روی اینترنت شامل چهار سری عدد است كه با نقطه از یكدیگر جدا می شوند- مثل44/53/187/64 هر كدام از این اعداد می توانند بین 0 255 متغیر باشند.

برای كامپیوتر فرقی نمی كند با عدد كار كند و یا با حروف، ولی برای ما كار با حروف راحت است چرا كه به خاطر سپردن آن ساده تر است. مشكل دیگری كه ممكن است پیش بیاید آن است كه ممكن است آدرس هایIP ی یك سرور به دلایل فنی تغییر كند. مطلع شدن از این تغییر همیشه امكان پذیر نیست.

شركتSUN Microsystems سیستم نامگذاری (System Domain Name DNS) را اوایل دهه هشتاد میلادی به عنوان روش ساده تری برای ارتباط با آدرس ها گسترش داد كه ساختار فعلی آدرس دهی در اینترنت نیز به همین شكل است. در این ساختار هر سایت با یك آدرس حرفی مشخص می شود كه در این سیستم بهIP ها تبدیل می شوند.DNS سلسله مراتبی ازdomain ها را كه در واقع گروهی از كامپیوترهای بر روی اینترنت هستند پایه ریزی می كند.

DNS به هر كامپیوتر روی شبكه یك آدرس اینترنت با نامdomain می دهد كه به جای اعداد از حروف، كلمات و علامات قابل تشخیص استفاده می كند.Domain هایی كه در سطح بالای هر سلسله قرار دارند، فقط لیست ها و آدرس هایdomain های یك مرحله پایین تر از خود را دارند. به این ترتیب هر كامپیوتر بر روی شبكه یك آدرس اینترنتی می گیرد.DNS همچنین به كامپیوترهای متصل به اینترنت كمك می كندemail خود را با تبدیل آدرس اینترنتی متنی به معادل عددی اش، به مقصد مورد نظر برساند.

یك آدرس اینترنتی از دو قسمت مهم كه به وسیله علامت@(at sign) از هم جدا شده اند تشكیل شده است.

مثال زیر نمونه ای از یك آدرس اینترنتی است:

Iranistitute.org @internet

قسمت اول آدرس ( سمت چپ علامت@ نام كار براست كه معمولاً اشاره به شخص یا بخشی دارد كه صاحب آن account است. قسمت دوم آدرس ( سمت راست علامت@ نام میزبان یا نامdomain ی است كه نشان دهنده كامپیوتر بخصوصی است كه شخص از آنجا اشتراك اینترنت و یاhost را گرفته است.

منتهی الیه سمت راست بخشdomain در آدرس، نشان دهنده بزرگترینdomain ی است كه شخص از آن جا آدرس دارد. رایج ترینdomain كنونی در سطح دنیاcom. است كه مخففcommercial و به معنی سایت های تجاری است. البتهcom دیگر این معنی را از دست داده است و ممكن است هر كسی و به هر نحوی از آن استفاده كنند (مثلIavasani.com) در رده های بعدیorg. وnet قرار دارند كه به ترتیب مخففorganization (به معنی موسسه" وnetwork (به معنی شبكه) هستند در كنار اینdomain ها كه بدون محدودیت جغرافیایی عرضه می شوند و گرفتن آنها بسیار راحت استdomain های دیگری وجود دارند كه در اختیار گرفتن آنها تابع مقررات خاصی است. از جمله مقررات اینdomain ها آن است كه آن شخصیت حقیقی یا حقوقی در چارچوب جغرافیایی آن كشوری كهdomain مربوط به آن است، فعالیت كند. اینdomainها كه معمولاً دو حرفی هستند مخفف كشوری اند كه نماینده آن هستند. مثلاًir مربوط به ایران،jp مربوط به ژاپن،uk مربوط به انگلیس،Cn مربوط به چین و ...

همانطور كه در ابتدا اشاره شد در مورد آدرس های اینترنتی نكاتی وجود دارد كه دانستن آنها به بهتر استفاده كردن آن منجر می شود، كه برخی از آنها در زیر آورده می شود:

- استفاده از حروف كوچك و بزرگ، تاثیری در كاربرد مورد نظر شما در اینترنت نخواهد داشت. ولی آن چه در اینترنت رایج است استفاده از كاراكترهای كوچك است.

- در آدرس های اینترنتی تنها اجازه استفاده از علامت خط تیره وجود دارد و مشخصاً حق استفاده از ویرگول و فاصله (space) وجود ندارد.

- در انتخاب اسم كاربری(username) و اسمdomain به كوتاه و معنا داشتن عبارت انتخابی دقت كنید. این كار به حافظه سپردن آدرسemail وsite webشما را برای دیگران راحت ترمی كند.

استفاده ازirdomainتوصیه می شود، مشروط برآنكه از بوروكراسی اداری كه بر مرجع صادر كننده آن ( مركز تحقیقات فیزیك نظری به آدرسipm.act.ir) كم شود و مدت زمان كمتری صرف صدور آن شود. ( در حال حاضرصدورir.domain حدوداً یك ماه به طول می انجامد.)

سید احمد لواسانی