تبیان، دستیار زندگی

منطقه البروج

منطقه البروج شامل 12 صورت فلکی (حمل، ثور، جوزأ، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت) است و هر صورت فلکی گروهی از ستارگان است که شکل‌هایی در آسمان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

منطقه ‌البروج

منطقه البروج شامل 12 صورت فلکی (حمل، ثور، جوزأ، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت) است و هر صورت فلکی گروهی از ستارگان است که شکل‌هایی در آسمان شب به‌وجود می‌آورند.

 

 این 12 صورت  فلکی حلقه‌‌ای در گرداگرد آسمان پدید می‌آورند، و سیارات همواره درون این حلقه‌ها جا دارند. اگر ما می‌توانستیم ستارگان را در هنگام روز ببینیم، می‌دیدیم که خورشید به ظاهر در طول سال دور منطقه‌ البروج حرکت می‌کند و کم و بیش یک ماه طول می‌کشد تا از یک صورت  فلکی عبور کند. در مجموع تاکنون 88 صورت فلکی نام‌گذاری شده است.

فروردین = حمل، اردیبهشت = ثور، خرداد = جوزأ، تیر = سرطان، مرداد = اسد، شهریور = سنبله، مهر = میزان، آبان = عقرب، آذر = قوس، دی = جدی،

بهمن = دلو، اسفند = حوت

حدود نیمی از آنها در هر شبی که آسمان صاف باشد دیده می‌شود. بعضی از آنها، مانند دب اکبر بسیار بزرگند. برخی از آنها مانند صلیب، بسیار کوچکند. بسیاری از صورت‌های فلکی، از جمله صورت‌های فلکیمنطقه‌ البروج، در زمان‌های بسیار دور به نام  خدایان و حیوانات و قهرمانان باستان نامگذاری شده‌اند.

 

 گرچه از زمین چنین به‌نظر می‌رسد که ستارگان هر صورت فلکی در یک گروه قرار دارند، ولی ممکن است هر ستاره در هر صورت فلکی از ستارگان دیگر دور باشد.

 

برخی از آنان به زمین بسیار نزدیکتر است تا به ستارگانی که در همان صورت فلکی هستند. جالب است بدانید هر صورت فلکی منطقه‌‌ البروج مخصوص یک ماه است، (فروردین = حمل، اردیبهشت = ثور، خرداد = جوزأ، تیر = سرطان، مرداد = اسد، شهریور = سنبله، مهر = میزان، آبان = عقرب، آذر = قوس، دی = جدی، بهمن = دلو، اسفند = حوت) که با توجه به آنان اقبال هر فرد را می‌گیرند.

 

 

زهرا سادات جلالی

پنجم ابتدایی

دبستان شاهد تجلی

 

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.