تبیان، دستیار زندگی
شما باید مواظب باشید بمب ها به نیروگاه های هسته ای شما اصابت نکند. معیار کسب امتیاز مدت زمان ماندن شما در بازی است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دریافت بازی آموزشی