تبیان، دستیار زندگی
طبق قرار قبلی دومین جلسه ی گروه نجوم انجمنهای تخصصی تبیان چهارشنبه مورخ 16/5/87 راس ساعت 16 به مدت 2ساعت در موسسه ی تبیان با آموزش جناب آقای مهندس گمینی برگزار شد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دومین جلسه ی گروه نجوم انجمنهای تخصصی

دومین جلسه ی گروه نجوم انجمنهای تخصصی

طبق قرار قبلی دومین جلسه ی گروه نجوم انجمنهای تخصصی تبیان چهارشنبه مورخ 16/5/87 راس ساعت 16 به مدت 2ساعت در موسسه ی تبیان با آموزش جناب آقای مهندس گمینی برگزار شد.

دومین جلسه ی گروه نجوم انجمنهای تخصصی

بعد از معرفی كتاب نجوم دینامیكی به عنوان كتاب آموزشی در این جلسات مطلب جالب و مفیدی در باب نجوم رصدی بیان شد.

دومین جلسه ی گروه نجوم انجمنهای تخصصی

◄مباحث مطرح شده :

ماهیت كسوف و خسوف و انواع آن

مشاهده ی صور فلكی و توضیحات جالب توجه در باره ی آنها

◄گذری بر مطالب گفته شده :

راه های دیدن كسوف و خسوف

استفاده از كفگیر

استفاده از فیلتر های مخصوص

مقوایی با حفره ای در میان آن

بررسی كسوف و خسوف واقع در تابستان امسال.

مشاهده ی وضعیت ستارگان و سیارات در شب همان روز.

بررسی نوع قرار گرفتن ستارگان.

مشاهده ی اقمار سیارات مختلف.

دومین جلسه ی گروه نجوم انجمنهای تخصصی

◄پاسخ گویی به سوالاتی از قبیل اینكه :

_ چراماه گرفتگی اغلب دیده می شود ولی خورشیدگرفتگی به این صورت نیست؟

_ به جزكسوف و خسوف گرفتگی های دیگری هم رخ خواهد داد؟

_ چرا ماه گرفتگی در صورت كامل بودن قرص ماه رخ می دهد؟

_ چراخورشیدگرفتگی در روزهای پایانی ماه رخ می دهد؟

_چراماه گرفتگی و خورشید گرفتگی در هر ماه اتفاق نمی افتد و فقط زمان های

خاصی صورت می گیرد؟

دومین جلسه ی گروه نجوم انجمنهای تخصصی

علاقمندان می توانند برای پیگیری برنامه های گروه نجوم و استفاده از مباحث مطرح شده به انجمن نجوم مراجعه کنند.