تبیان، دستیار زندگی
در سراسر کشورهای دنیا بر اساس تنوع فرهنگ ها، نشانه های متفاوتی به عنوان نماد خیر و برکت انتخاب می شوند که ریشه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیام آوران صلح و دوستی المپیک

جینگ جینگ

در سراسر کشورهای دنیا بر اساس تنوع فرهنگ ها، نشانه های متفاوتی به عنوان نماد خیر و برکت انتخاب می شوند که ریشه در اعتقادهای آن کشورها دارند. در سرزمین چین « فوا » نماد خیر و برکت است و به عنوان نمادی مشترک برای بازی های المپیک و پارالمپیک برگزیده شده است.

ماهی، پاندا، بز کوهی، پرستو و مشعل المپیک؛ نام هریک از این نشان ها از دو قسمت تشکیل شده است. نام هایی که در کنار هم عواطف و احساسات چینی ها را بیان می کنند.

جینگ جینگ

یکی از این نمادها جینگ جینگ است، که در قالب یک عروسک پاندا در آمده است. جینگ جینگ، بچه ها را می خنداند. او پیام آور شادی است. جینگ جینگ برای چینی ها یک گنجینه ملی است.

پانداها در چین مورد علاقه مردم هستند و دولت نیز از آن ها حمایت می کند. سر « جینگ » با نیلوفر آبی آرایش شده است تا هردوی آن ها نماد و نشانی از تعهد مردم چین به دوستی با طبیعت باشند.

جینگ جینگ

چینی ها جینگ را به عنوان نشان آرزوها و هدیه ای که طبیعت اعطاء کرده است، می دانند.

جینگ به عنوان یکی از اعضای گروه، رنگ حلقه سیاه المپیک را نشان می دهد.

برگرفته از: روزنامه دوچرخه  

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.