تبیان، دستیار زندگی
این مطلب شامل 2 فیلم از شهید مهرداد عزیز اللهی است.که در آن به معرفی خود و شرح وظایف خود در جبهه می پردازد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فیلم مصاحبه با نوجوان 14 ساله، شهید مهرداد عزیز اللهی

شهید مهرداد عزیز اللهی

فیلم 1:                                                        play                 download

فیلم 2:                                                        play                 download