تبیان، دستیار زندگی
- با محبت نگاه کردن فرزندان به پدر و مادر، عبادت است. (حضرت محمد (ص))
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چهارده پند ازچهارده معصوم(ع)

چهارده پند ازچهارده معصوم

* با محبت نگاه کردن فرزندان به پدر و مادر، عبادت است. (حضرت محمد (ص))

* خوشرویی مؤمن، بهشت را بر او واجب می کند. (حضرت زهرا (س))

* کارهای خوبت را هرگز زیاد مپندار و گناهانت را هیچ وقت کم مشمار. (حضرت علی (ع))

* تعجب می کنم از کسانی که شکمشان را از غذای فاسد حفظ می کنند، ولی روح و جانشان را از اندیشه های مسموم محافظت نمی کنند. (امام حسن مجتبی(ع))

* کسی که اندوه و گرفتاری مومنی را برطرف کند، خدا هم گرفتاری و غم های او را برطرف می کند. (امام حسین(ع))

* خیر انسان در این است که با تقوا و خودنگهدار باشد. (امام سجاد(ع))

* هر کس که ظاهرش بهتر از باطنش باشد، ترازوی اعمالش سبک است. (امام محمدباقر(ع))

* تنبلی، به دین و دنیای انسان زیان می رساند. (امام جعفر صادق(ع))

* انسان با ایمان، کم حرف می زند و بسیار کار می کند، ولی آدم منافق، پرحرف و کم کار است. (امام موسی کاظم(ع))

* هر وقت در حضور کسی از او نام می بری، با ادب و احترام حرف بزن. (امام رضا(ع))

* اگر نادان بی اطلاع سکوت کند، مردم دچار مشکل و اختلاف نمی شوند. (امام محمدتقی(ع))

* از کسی که او را آزار داده ای، توقع صمیمیت نداشته باش. (امام علی النقی(ع))

* دوست نادان، مایه رنج انسان است. (امام حسن عسکری(ع))

* کسانی که برای ظهور من، زمان مشخص تعیین کنند، دروغگو هستند. (امام مهدی(ع))

*************************

مطالب مرتبط

عزیز کاروان

گلی برای شهربانو

دو گل خوشبوی پیامبر

دانه های گردنبند

دوران کودکی حضرت عباس(ع)

راز و رمز تعالی حضرت عباس (ع)

درد و دل با مادر

شش گوشه مهربان

مرد ناشناس

خدا او را در آغوش گرفت!

اولین امتحان در خانه پیامبر!!!

بیش از پدر مهربان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.