تبیان، دستیار زندگی
وقتی اوضاع و احوال روزگار طبق خواست و میل کسی است و همه چیز به نفع اوست، گفته می شود
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آب روی چرخ آسیاب کسی ریختن

آب روی چرخ آسیاب کسی ریختن

کاربرد

1- وقتی اوضاع و احوال روزگار طبق خواست و میل کسی است و همه چیز به نفع اوست، گفته می شود چرخ روزگار به نفعش می چرخد و آب روی چرخ آسیابش می ریزد.

2- هنگامی که کسی با زحمت و سرمایه اندک خود، وسیله نفع و سود شخصی ثروتمند و بی نیاز را تأمین کند. یا از آسایش و رفاه خود بگذرد و موجب خوش گذرانی دیگری شود، می گویند: « آب روی چرخ آسیاب او می ریزد».

* مانند:

- فعلاً که روزگار، آب روی چرخ آسیاب تو می ریزد.

- تو بیچاره با این همه زحمت، آب روی چرخ آسیاب فلان کس می ریزی.

*مشابه:

- آب به آسیاب دشمن می ریزد.

برگرفته از کتاب: فوت کوزه گری

نوشته: مصطفی رحماندوست

***********************

مطالب مرتبط

آدم خودش بمیرد ، هوادارش نمی میرد

آدم جایی جیک جیک می کند ( چهچهه می زند ) که بلبل نباشد

پیه گرک به خودش مالیده

پیغمبران را افاده نیست

عقل چیه ؟

کارخانه ی عجیب و غریب

خاموش و سکوت

با این چند شرط جایت در بهشت است

مشورت با عاقل و بی عقل

از بزرگان بشنویم

مقام مادر از دیدگاه بزرگان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.