تبیان، دستیار زندگی
برگزاری بازیهای المپیک درسال 393 پس ازتولد حضرت مسیح (ع) بوسیله تئودوسیوس پادشاه رم ممنوع شد اما درسال 1896،....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاریخچه پیدایش المپیك نوین

تاریخچه المپیک

از سال 394 كه بازی های المپیك بدستور تئودوسیوس تعطیل شد تا سال 1896 كه بازیهای المپیك نوین آغاز شد، جمعاً 1502 سال بازیهای المپیك فراموش شده بود. در این مدت تلاشهای زیادی برای احیای المپیا كه در زیر خاك مدفون شده بود انجام گرفت (وقوع دو زلزله منطقه المپیا را كاملاً از بین برده بود) تا اینكه تلاشهای دولت یونان و فرانسه بالاخره در سال 1892 مؤثر واقع شد.

در اواخر قرن نوزدهم با زحمات و كاردانی آقای بارون پیر دو كوبرتن فرانسوی مسابقه های المپیك دوره نوین خود را آغاز كرد. در سال 1892 پس از آنكه از دولت خواست تا وی را در اجرا و احیای بازی های المپیك یاری كند برنامه و آئین نامه عظیمی را در این مورد به اتحادیه ورزشی پاریس ارسال کرد و بلافاصله خود از طرف دولت فرانسه به ریاست اتحادیه بر گزیده شد و برای بدست آوردن پشتیبان به كشورهای اروپائی مسافرت كرد.

بارون پیردو كوبرتن، پایه گذار المپیزم نوین، كنگره و كمیته بین المللی المپیك را در ژوئن 1894 در پاریس بنا نهاد و در سال 1896 نخستین كنگره المپیك تشكیل جلسه داد.

تاریخچه المپیک، کوبرتن

در آن نشست كوبرتن مورد حمایت كشورهای شركت كننده قرار گرفت. وی هدف از المپیزم را به خدمت گرفتن ورزش جهت تعالی موزون انسان به منظور ایجاد جامعه صلح آمیز قرارداد كه در آن شأن و مقام انسان حفظ شود.

ضمن اینکه در این كنگره قرار شد كه بازی ها هر چهار سال یكبار در یكی از كشورهای بزرگ برگزار شود و كمیته ای بنام كمیته بین المللی المپیك كه نظارت كامل و دقیقی بر بازی ها داشته باشد، تشكیل شود.

بالاخره بازی های المپیك در سال 1896 دو باره در آتن شروع شد. این بازیها با مشكلات فراوانی همراه بود. در پایان بازی ها به پیشنهاد آمریكائی ها قرار شد كه مسابقه ها هر چهار سال یكبار در آتن برگزار شود ولی در جلسه بعدی كه در پاریس و به ریاست رئیس جمهور فرانسه برگزار شد، یونانیها بعلت جنگ با تركیه به بین المللی بودن بازیها رأی دادند.

البته عدم درک مفهوم و اهداف کار بزرگ کوبرتن ازسوی برخی از دولتمردان فرانسوی و تنشهای سیاسی موجود، موجب شد کمیته بین المللی المپیک در10 آوریل 1915 به شهرلوزان سوئیس انتقال یابد. قلب کوبرتن هم درمقبره ای در المپیا قرارداده شد.

اهداف نهضت المپیك

تاریخچه المپیک

هدف در بازی های المپیك شركت است نه پیروزی. اساس آن بر پیروزی استوار نیست بلكه اصل خوب مبارزه كردن است. ورزشكاران جهان برای بدست آوردن اهداف سریعتر ، قویتر و بالاتر بدون توجه به ملی، مذهب ونژاد پیكار می كنند و شعار كوبرتن را مبنی بر در صفا زیستن، در صفا مبارزه كردن و به نیروی جسمانی خود صدمه نزدن را سرلوحه كار خود قرار می دهند. آنكس كه در نبرد ورزش دوست دیگران بماند ، آنكس كه همنوعان خود را در خور احترام بشمارد به هدف اصلی المپیك رسیده است.

* ساختن جهانی صلح آمیزتر و دنیای بهتر

* آموزش و پرورش نسل جوان از طریق ورزش ، بدون هیچگونه تبعیض نژادی با توجه به روح المپیك

* اشاعه اصول المپیك در سراسر جهان و بدین طریق آفریدن حسن نیت در میان ملل

* گرد آوردن قهرمانان جهان هر چهار سال یك بار در یك جشنواره كبیر ورزشی كه به نام بازیهای المپیك خوانده می شود.

منشور المپیک

تدوینی از اصول اولیه ، قوانین و تبصره ای مورد تصویب كمیته بین المللی المپیك است، این منشور بر نحوه سازماندهی و اجرای نهضت المپیك حاكمیت داشته است.

كمیته بین المللی المپیك

كمیته بین المللی المپیك مرجع عالی نهضت المپیك به حساب می آید، بطوریكه نهضت المپیك در بر گیرنده فدراسیون های بین المللی، كمیته های ملی المپیك، كمیته های برگزار كننده بازی های المپیك، اتحادیه های ملی، باشگاه های ورزشی و اعضاء آنها داوران، مربیان و دست اندركاران امور ورزشی است.

این کمیته یك سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی بین المللی است كه از سوی فدراسیون سوئیس به رسمیت شناخته شده که مقر این كمیته در لوزان واقع شده است.

اعضای این كمیته را ورزشكاران فعال، رؤسا یا مسئولان ارشد فدراسیونهای بین المللی و كمیته های ملی المپیك تشكیل می دهند. مجموع كل اعضای كمیته بین المللی نباید از 115 نفر تجاوز كند و تصمیمات كمیته بین المللی كه بر اساس منشور المپیك اتخاذ می شوند، نهایی هستند.

وظیفه كمیته بین المللی المپیك رهبری نهضت المپیك مطابق با اصول نشر المپیك است و كمیته بین المللی المپیك دارنده امتیاز اعضای نسبت به پرچم ، مفاد و شعار المپیك است.

پرچم المپیك

تاریخچه المپیک

زمینه پرچم المپیك سفید بوده و در اطراف دارای حاشیه نیست، در وسط آن پنج حلقه به عنوان سمبل المپیك با پنج رنگ قرار گرفته است. رنگ حلقه ها از طرف چپ به راست به ترتیب آبی، زرد، سیاه، سبز و قرمز هستند، پرچمی كه در سال 1914 توسط پیرلوكوبرتن به كنگره پاریس عرضه شد، نمونه قراردادی پرچم المپیك است.

پرچم و نماد المپیك مظهر اتحاد پنج قاره و تجمع قهرمانان سراسر نقاط جهان در بازیهای المپیك است كه بر طبق آرمان دوكوبرتن با رعایت اصل دوستی به مسابقه های برابر و صادقانه می پردازند. پرچم المپیك اولین بار در بازیهای المپیك 1920 به اهتزاز درآمد.

شعار المپیک

سه كلمه سیتیوس، آلیتیوس ، فاریتیوس كه اغلب زیر پرچم های المپیك نوشته می شوند به معنی سریعتر، بالاتر و قویتر است. ضمن اینکه آرم (نشان) المپیك تركیبی است از حلقه های المپیك كه با عناصر مشخصه دیگری در می آمیزد. شعله المپیك شعله ای است كه طی بازیهای المپیك زیر نظر كمیته بین المللی بر افروخته می شود. مشعل المپیك عبارت است از یك مشعل یا مشابه آن كه آتش المپیك روی آن شعله ور می شود.

به منظور ارتقا و گسترش نهضت المپیك، كمیته بین المللی المپیك فعالیت های كمیته های ملی المپیك سراسر جهان را كه در راستای نقش این سازمان بین المللی است ، به رسمیت می شناسد.

آتش المپیك

در مورد آتش المپیك تاریخ از شخصی یاد می كند كه در نبرد سهمگین پلانته درسال479 قبل از میلاد بطور معجزه آسائی جان سالم بدر برد و از آنجا كه در چنین سرنوشتی خود را مدیون لطف و كرامات خدا می دانست و در قبال این حیات دوباره می خواست شكرگزاری كند، بدین سبب از معبد آپولون آتش مقدس را با دو به محل تولد خود آورد.

رؤسای كمیته بین المللی المپیك

1- بارون پیر دو كوبرتن: از سال 1894 الی 1925 از فرانسه

2- هانری دوبایه لاتور: از سال 1925 الی1942 از بلژیك

3- زیگفرید آرستروم: از سال 1926 الی 1952 از سوئد

4- اوری براندوچ: از سال 1952 الی 1973 از آمریكا

5- لرد كیلانی: از سال 1972 الی 1979 از ایرلند

6- خوان آنتونیو سامارانچ: از سال 1980 تا كنون  از اسپانیا