تبیان، دستیار زندگی
ریشه‌یابی سیاست
ریشه‌یابی سیاست
ریشه‌یابی سیاست
رهبری صلح‌آمیز یا غیرصلح‌آمیز روابط میان افراد گروه‌ها و احزاب (نیروهای اجتماعی) و کارهای حکومتی در داخل یک کشور، روابط میان یک دولت با دولت‌های دیگر در عرصۀ جهانی را فن سیاست گویند.
کثرت‌گرایی لیبرالیستی
کثرت‌گرایی لیبرالیستی
کثرت‌گرایی لیبرالیستی
کثرت‌گرایی (پلورالیسم) آموزه‌ای است با این نگرش فلسفی که کثرت بر وحدت برتری دارد؛ زیرا ساخت جهان،ساخت متکثرانه‌ای است. ریشه این نگرش را می‌توان در اندیشه فلسفی غرب تا فلاسفه یونان باستان دنبال کرد.
آموزه‌های آنارشیسم
آموزه‌های آنارشیسم
آموزه‌های آنارشیسم
وودکاک، از مهم‌ترین داعیان آموزه آنارشیسم و نویسنده یکی از پر ارجترین کتاب‌ها درباره این آموزه است. وی در آغاز کتاب خود جمله‌ای کوتاه از سباستین فور ذکر می‌کند: "هر کس اقتدار را انکار کند و با آن به ستیز برخیزد، آنارشیست است".
دموکراسی و ارکان آن
دموکراسی و ارکان آن
دموکراسی و ارکان آن
دموکراسی از واژه demokratia یونانی گرفته شده است که خود ترکیبی از demos به معنی مردم و kratein یعنی حکومت کردن است؛ به این ترتیب دموکراسی یعنی حکومت به وسیله مردم. قدیم‌ترین تعابیر در مورد دموکراسی در آثار و خطبه‌های اندیشمندان و سیاستمداران یونان باستان آمده است.
آشنایی با اصطلاح محافظه‌گرایی
آشنایی با اصطلاح محافظه‌گرایی
آشنایی با اصطلاح محافظه‌گرایی
تعریف و شرح محافظه‌گرایی نیز همانند دیگر آموزه‌ها، خالی از ابهام و پیچیدگی نیست. آنچه بر این پیچیدگی می‌افزاید، نحوه استعمال و کاربرد واژگان محافظه‌کار و محافظه‌کاری است. به طور مثال، تعیین فرد یا جناحی از احزاب کمونیست در کشورهای کمونیستی، قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای کمونیست اروپای شرقی، به عنوان محافظه‌کار، همانقدر معمول بود که همین عنوان برای بخش‌هایی از صاحبان قدرت در کشورهای سرمایه‌داری اروپای غربی یا جوامع در حال پیشرفت در گوشه و کنار جهان وجود داشت.
 پروپاگاندا چیست؟
پروپاگاندا چیست؟
پروپاگاندا چیست؟
پروپاگاندا در اشکال گوناگون، همواره در جوامع بشری وجود داشته است. این واژه در کلیسای کاتولیک که مسئولیت تبلیغ دین را داشت، ریشه دارد. در این زمان پروپاگاندا به معنای ترویج اعتقاد به نیروهای فوق طبیعت به کار رفته است.
واژگان سیاسی
واژگان سیاسی
واژگان سیاسی
در دنیای امروز سیاست از اهمیت خاصی برخوردار است بنابراین آشنایی با برخی واژگان سیاسی از الزامات می باشد.
تمدید قانون ایسا
تمدید قانون ایسا
تمدید قانون ایسا
مهمترین استدلال طرف آمریکایی این است که تعهد منطق برجام این نبوده است که قانون جدیدی وضع نشود بلکه تعهد منطق برجام این بوده که هر قانونی که وضع شد، تحریم های مرتبط با برجام را شناسایی کرده و طبق اختیاراتی که رئیس جمهور آمریکا دارد آن ها را متوقف سازند.
 شیوع ویروس پوپولیبسم!
شیوع ویروس پوپولیبسم!
شیوع ویروس پوپولیبسم!
باید قبول کنیم که پوپولیسم در دنیای امروز جایگاه خود را پیدا کرده و با وجود غول های رسانه ای ، شکل پیچیده ای به خود گرفته است. مرزها و نوع آن را نمی توان مشخص کرد. رسانه ها در آن واحد می توانند، شعارهای پوپولیستی را به عنوان شعار منطقی به مخاطبان بقبولانن