تبیان، دستیار زندگی
تلخند سیاسی
تلخند سیاسی
تلخند سیاسی
دنیای سیاست گاه، حاشیه‌هایی داره که جوِّ حاکم را از جدیت خارج و به سمت و سوی خنده‌های خاص می‌بره. خنده‌هایی که گاه اجتناب‌ناپذیر هستند.
طنز دفاع مقدس
طنز دفاع مقدس
طنز دفاع مقدس
هشت سال جنگ تحمیلی که در لفظی زیباتر، دفاع مقدس خوانده می‌شود علاوه بر سختی‌ها و حساسیت‌های مبارزه آن هم از نوع نابرابر، برای رزمندگان به واسطه عشق و ایمانی که به راه انتخاب شده‌شان داشتند شیرینی‌هایی نیز به همراه داشت.
افکار کودکان اسراییلی/کاریکاتور
افکار کودکان اسراییلی/کاریکاتور
افکار کودکان اسراییلی/کاریکاتور
این رژیم جنایتکار از همان کودکی با برنامه ریزی های خاص و موشکافانه ، به تربیت کودکان خود پرداخته و با آموزش های ویژه، تنفر از فلسطیان را در افکارشان نهادینه می سازد تا از آنان سربازانی با خوی وحشیانه برای آینده ی نظامی خود، بسازد.