تبیان، دستیار زندگی
استان قزوین ( قسمت ششم ) كلیسای رفیع كلیسای رفیع در حیاط مدرسه ای به همین نام ، در شهر قزوین قرار دارد . این كلیسا در دوره پهلوی اول ، در این محوطه كه از دیرباز مجموعه آموزشی و عبادتی ارمنیان این شهر بود ، ساخته شد . كلیسا ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كلیساها و بناهای حكومتی استان قزوین

معرفی كلیساها و بناهای حكومتی استان قزوین

كلیسای رفیع

كلیسای رفیع در حیاط مدرسه ای به همین نام ، در شهر قزوین قرار دارد . این كلیسا در دوره پهلوی اول ، در این محوطه كه از دیرباز مجموعه آموزشی و عبادتی ارمنیان این شهر بود ، ساخته شد .

كلیسا دارای بنایی آجری با طرحی مبتنی بر محورهای چلیپایی است و فضای اصلی آن به شكل مستطیل و دارای چهار ستون است . محور این فضا ، شرقی – غربی است و در ضلع شرقی آن ، محراب كلیسا قرار دارد كه با چند پله از هال نمازخانه جدا می شود . در دو طرف محراب ، دو اتاق كوچك قرار دارد . در ضلع غربی كلیسا ، دری دیده می شود كه به فضای زیر برج ناقوس راه می یابد . این فضا طرحی هشت گوش دارد . ورودی كلیسا به شكل نیم دایره و در ضلع جنوبی است و به قرینه ، در ضلع شمالی ، فضایی شبیه به آن ساخته اند .

كلیسای كانتور ( برج ناقوس )

كلیسای كانتور معروف  به " برج ناقوس " در جنگ جهانی دوم در زمان اشغال ایران به دست روس ها در شهرستان قزوین ساخته شد. این كلیسای كوچك مانند سایر كلیساها دارای طرحی چلیپایی است و محراب آن رو به شرق است . ورودی كلیسا در ضلع غربی آن قرار دارد و شامل فضای ورودی یا سقف شیب دار و در ورودی است . پس از ورودی ، پیش فضای هال قرار دارد كه بالای آن برج ناقوس كلیسا با ارتفاع حدود یازده متر به چشم می خورد . هال شامل نمازخانه و محراب است و در دو طرف آن دو فضای مستطیل شكل قرار دارد . فضای محراب به شكل نیم دایره است و برفراز آن گنبدی قرار گرفته است . فضای نمازخانه دارای گنبد و فضاهای جانبی آن دارای پوشش تخت است . در نمای خارجی این كلیسا ، ستون های تزیینی دیده می شود .

بناهای حكومتی

دروازه ها

شهر قزوین تا چند دهه پیش ، دارای هفت دروازه در ورودی ها ی مختلف شهر بود . امروزه تنها دو دروازه ی آن به جای مانده است :

دروازه تهران : این دروازه در ابتدای خیابان تهران قدیم ( منتظری ) واقع شده و از آثار دوره قاجاریه است . بنای دروازه ، آجری و دارای یك سردر اصلی و دو راه ارتباطی در طرفین است . سردر وسط  ، دارای عرض و ارتفاع بیشتر و قوس است ؛ در صورتی كه درهای طرفین ، دارای طاق آهنگ نیم دایره هستند . این دروازه ، هشت گلدسته دارد. ورودی اصلی آن ها دارایرسمی بندی و كاسه بندی است . این گلدسته ها در قدیم دارای تزیینات كاشیكاری بودند .

دروازه درب كوشك

دروازه درب كوشك ( جوسق قدیم ) در انتهای خیابان نادری قرار دارد . این دروازه برخلاف دروازه تهران قدیم ، تنها دارای یك نما به سوی خارج شهر است . دروازه درب كوشك دارای یك ورودی با قوس نیم دایره است و در طرفین آن ، گلدسته ها و طاق نماهایی دیده می شود . نمای خارجی این دروازه دارای كاشیكاری رسمی بندی است .

سردر عالی قاپو

سردر عالی قاپوی قزوین در دوره سلطنت " شاه تهماسب " ساخته و در زمان سلطنت " شاه عباس اول " به صورت كنونی تغییر شكل یافت . این سردر ، ورودی اصلی بهدولت خانه دوران صفویه بود . بنای سردر ، شامل ایوان رفیع ورودی با قوس و سه ردیف طاق نما در طرفین آن است . گوشواره هایی با ستون نماهای آجری در دو طبقه ، نمای سردر را تكمیل می كنند . هشتی متصل به ایوان ورودی ، به شكل هشت ضلعی است و در طرفین محور ورودی آن ، اتاق های نگهبانی قرار دارد. در این هشتی ، پلكان هایی دیده می شود كه به طبقه بالا ، جایگاه نقاره زنان  راه می یابد. كتیبه وشباك ( پنجره ) كاشی ، تنها تزیینات باقی مانده در ایوان ورودی است . این كتیبه به خط ثلث و به قلم " علیرضا عباسی " نقاش و خطاط معروف صفویه است .

عمارت كاخ چهلستون

عمارت كلاه فرنگی و سردر عالی قاپو تنها بناهای  باقی مانده از باغ صفوی در شهر قزوین است . این بنا در دوره قاجاریه مرمت و بازسازی شد و " چهلستون " نام گرفت . عمارت چهلستون به شكل هشت ضلعی و در دو طبقه بنا شده است . نقشه بنا دارای طرحی با محورهای چلیپایی و برون گرا است . سقف طبقه ی همكف پوشیده از طرح های بدیع ، و سقف طبقه فوقانی آن، خنچه ( یك نوع طرح ) پوش است . این بنا هم اكنون به موزه تغییر كاربری شده است .

منبع: کتاب میراث فرهنگی استان قزوین

تهیه و تنظیم: زهره پری نوش