تبیان، دستیار زندگی
1.     اگر می دانید یا تصور می كنید كه می توانید كاری را انجام دهید، پس دست به كار شوید. 2.     اگر كسی در راه رسیدن به رؤیاهایش با اطمینان به پیش رود موفقیتی خارق العاده ر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا شما هم از عدم اعتماد به نفس رنج می برید ؟

1.     اگر می دانید یا تصور می كنید كه می توانید كاری را انجام دهید، پس دست به كار شوید.

2.     اگر كسی در راه رسیدن به رؤیاهایش با اطمینان به پیش رود موفقیتی خارق العاده را تجربه خواهد كرد.

3.     انسان همان چیزی است كه خود باور دارد.

4.     منتظر باشید كه با مشكلات به عنوان بخش چاره ناپذیر زندگی رویارو شوید. همین كه با آن مواجه شدید، سرتان را بالا نگه دارید و در چشمانش خیره شوید و بگویید : من از تو برترم ، پس نمی توانی مغلوبم كنی.

5.     وقتی كه از آنچه داریم می بخشیم ، آماده ایم آنچه را نیازداریم بگیریم.

6.     ممكن است فكر خلاق فقط بدین معنا باشد كه متوجه شویم در كارهایی كه قبلاً انجام داده ایم، دیگر فضیلتی وجود ندارد .

7.     هرگز نباید فراموش كرد كه خواستن ، كوشیدن است و اراده ، گذرگاه عمل.

8.     مردان بزرگ اراده دارند و مردان ضعیف آرزو.

9.     آن كس كه به نفس خویش اعتماد دارد اعتماد دیگران را هم بر می انگیزد.

10. اگر به هنگام سخنرانی دستپاچه می شوید ، نگاه خود را روی یك چهره مهربان و دوستانه و مشوق متمركز كنید.

11. تا می توانید در نهایت خود سازی با خود بسازید.

12.در هر مورد كه در مقابل ترس می ایستید و با آن مقابله می كنید، توانایی شهامت و اعتماد به نفس شما افزایش می یابد. بعد از آن می توانید به دنبال انجام كارهایی بروید كه فكر می كردید توانایی انجامش را ندارید.

13.تغییر و رشد ، زمانی روی می دهد كه انسان خود را به خطر بیندازد و جرئت كند با تجربه هایی درگیر شود كه زندگی اش در گرو آنها باشد.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.