تبیان، دستیار زندگی
حـضـرت عـلی(علیه‌السلام) به فرزندش فرمود: امر به معروف كن تا اهل معروف باشی.1 همان گونه كه هركس لباس می‌شوید، دست خودش نیز پاك می‌شود; كسی كـه مـردم را بـه خیر دعوت می‌كند، به طور طبیعی سعی می‌كند تا خودش نیز به آن كاری عمل كند كه به دیگران سفارش می‌كند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیایید همه باهم خوب شویم

وحدت

آثار و نتایج امر به معروف و نهی از منكر در قرآن و حدیث

حـضـرت عـلی(علیه‌السلام) به فرزندش فرمود: امر به معروف كن تا اهل معروف باشی.1

همان گونه كه هركس لباس می‌شوید، دست خودش نیز پاك می‌شود; كسی كـه مـردم را بـه خیر دعوت می‌كند، به طور طبیعی سعی می‌كند تا خودش نیز به آن كاری عمل كند كه به دیگران سفارش می‌كند.

امـیـرالـمومنین علی(علیه‌السلام) می‌فرماید: «لعن الله الامرین بالمعروف، الـتـاركـیـن لـه، و الـنـاهین عن المنكر، العاملین به 2؛ لعنت خـداوند بر كسانی كه مردم را به كار نیك دعوت می‌كنند و خود آن را انـجـام نمی‌دهند، و نفرین خدا بر افرادی كه دیگران را از كارهای ناپسند دور می‌دارند و خود آن را به جای می‌آورند.

آثار اجتماعی امر به معروف و نهی از منكر

1-  اجـرایی شدن احـكـام اسـلام: امـر بـه معروف و نهی از منكر راه پـیـامـبـران و روش صالحان است، فریضه بزرگی است كه به سبب آن، واجبات اسلامی برپا می‌شود.3

2- عـدالـت اجـتماعی: امر به معروف و نهی از منكر با برگرداندن حقوق بـه صاحبان اصلیش و مخالفت با ستمگر همراه است. هم چـنـیـن تقسیم عادلانه بیت المال و غنایم را در پی دارد و صدقات (مـالیات‌های شرعی) از جاهای لازم گرفته شده، در جای حق و مناسب مصرف می‌شود.4

3- سازندگی: به وسیله امر به معروف و نهی از منكر زمین آباد می‌شود.5

4- اسـتـواری نظام اسلامی: «بها یستقیم الامر» 6؛ به وسیله امر به معروف و نهی از منكر، امر «حكومت» مستقیم و استوار می‌گردد.

5- امنیت: به وسیله امر به معروف و نهی از منكر... راه‌ها امن می‌گردد... و از دشمنان انتقام گرفته می‌شود.7

6- خیر و سلامتی: پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) فرمودند: امت من تا زمانی كه امر به معروف و نهی از منكر كنند، در خیر و سلامتی‌اند.8

7- قـدرتمـندی مومنان: هركس امر به معروف كند، مومنان را قدرتمند می‌كند.9

8- تـضـعـیـف جبهه نفاق: در قرآن آمده مردان و زنان منافق برخی مـانـنـد برخی دیگرند كه امر به منكر و نهی از معروف می‌كنند و مشتهای خویش را علیه شما گره می‌زنند.10

9- پاكیزگی كسب و كار: امام باقر(علیه‌السلام) فرمودند به وسیله امر به معروف و نهی از منكر كسب‌ها حلال می‌شود11

10- مـصـلحت عمومی جامعه: حضرت علی(علیه‌السلام) می‌فرماید: خداوند امر به مـعـروف را بـرای مـصـلحت عامه مردم و نهی از منكر را برای طرد سفیهان واجب كرده است.12

آثار دنیوی امر به معروف و نهی از منكر

1ـ سـلامتی دین و دنیا: حضرت علی(علیه‌السلام) می‌فرماید: هركس سه خصلت در او باشد، دنیا و آخرتش سالم می‌شود: 1ـ امر به معروف كند و خود نـیـز بدان عمل نماید; 2ـ نهی از منكر كند و خود گرد آن نگردد; 3ـ نگهبان حدود خداوند بزرگ باشد.13

2ـ نصرت الهی: حضرت باقر(علیه‌السلام) فرمودند: این دو آفریده الهی هستند كـه هـركـس آنها را یاری كند، خدا یاریش كند و هركس آن دو را تنها گذارد، خدا تنهایش می‌گذارد.14

3ـ كم نشدن عمر و روزی: حضرت علی(علیه‌السلام) می‌فرماید: امر به معروف و نهی از منكر، مرگ را نزدیك نمی‌كند و از روزی نمی‌كاهد.15

4ـ نـجـات از بـلاهـا: در قرآن كریم آمده پس چون آن چه را كه به آنـان تـذكر داده شده بود فراموش كردند، ما نهی كنندگان از بدی را نجات دادیم و كسانی را كه فسق می‌ورزیدند، به عذاب زیان بار گرفتار كردیم.16

آثار اخروی امر به معروف و نهی از منكر

1. خـشـنودی خدا: در قرآن مجید آمده است: او بستگان خویش را به نـمـاز و (دادن) زكات وامی داشت و پروردگارش از او راضی بود.17

2. فـلاح و رسـتگاری: مومنانی كه امر به معروف و نهی از منكر می‌كنند رستگارانند.18

3. ثواب فراوان: امام علی(علیه‌السلام) می‌فرماید امر به معروف و نهی از منكر ثواب را دو چندان و اجر را بزرگ می‌كند19

4. رهـایی از دروغ: رسول اكرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) فرمودند: شبی در خواب دیدم كه شعله‌های آتش (دوزخ) مردی را در بر گرفته‌اند ولی امر به معروف و نـهـی از مـنـكـر آمدند و او را از آتش نجات داده با فرشتگان قرار دادند.20

5. بهشت برین: امام صادق(علیه‌السلام) می‌فرماید: بهشت را دری است به نام (معروف) كه جز اهل معروف از آن وارد نمی‌شوند.21


1- اصول كافى, ج1, باب13, حدیث3.

2- نـهج البلاغه, ترجمه فیض الاسلام, ج2, ص;391

3- وسائل الشیعه, ج11, ص395.

4- همان, ص403.

5-  همان, ص395.

6- همان.

7- همان, ص395.

8- همان, ص398.

9- نهج البلاغه, فیض الاسلام, ص1100.

10- توبه(9) آیه 67.

11- وسائل الشیعه, ج11, ص395.

12- نهج البلاغه, حكمت 244.

13- شرح غررالحكم, ج5, ص440.

14- وسائل الشیعه, همان, ص398.

15- نهج البلاغه, حكمت 366.

16- اعراف(7) آیه 165.

17- مریم(19) آیه 55.

18- آل عمران(3) آیه 104.

19- شرح غرر الحكم, ج2, ص611.

20-  مستدرك الوسائل, ج12, ص181.

21- وسائل الشیعه, همان, ص529.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.