• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1387/05/08
  • تاريخ :

نقش آب در ورزشكاران

نقش آب در ورزشكاران

شما بدون غذا چند هفته، بدون آب چند روز و بدون اكسیژن چند دقیقه مى توانید زنده بمانید، به عبارت دیگر بجز اكسیژن آب مهمترین عنصریست كه در بدنمان داریم.

بدن شما 55 تا 70 درصد از آب تشكیل شده و تقریباً80 تا 90 درصد خون را آب تشكیل مى دهد. آب تقریباً در تمام روندهاى حیاتى بدن دخیل است.كمبود آب مى تواند به تغییرات ذهنى و فیزیكى منجر شود. آب نقش هاى زیر را ایفا مى كند:

با شستن سمومى كه در طى زندگى عادى تولید مى شود، بدن را پاك مى كند.

زندگى مفاصل را تأمین مى كند.

پوست را از خشكى محافظت مى نماید.

هیدراسیون احشاء داخلى را حفظ مى كند.

دماى بدن را كنترل مى نماید.

وقتى بدن گرم مى شود،آب به شكل عرق از پوست دفع مى گردد. این مسأله خوب است چرا كه عرق از پوست شما تبخیر مى شود و بدن شما سرد مى شود. در واقع یك Air-Conditioner در بدن شما وجود دارد ولى براى اینكه این سیستم به كار خود ادامه دهد، نیاز به جبران آب از دست رفته بدن دارید.اگر به اندازه كافى و در حد جبران عرق از دست رفته آب ننوشید، خون غلیظ شده و جریان خون كند مى شود این امر باعث مى شود كه فشار بروى قلب وارد شود.در صورتى كه كمبود مایع زیاد باشد،بدن شما به اندازه كافى آب براى تولید عرق ندارد.در این نقطه درجه حرارت بدن مى تواند تا حد خطرناكى بالا برود.كم آبى یا دهیدراسیون یك اثر منفى و شدید روى كارایى ورزشى دارد.در واقع حتى هیدراسیون خفیف تا حد یك درصد كاهش وزن بدن مى تواند با ایجاد سرگیجه،سردرد و زمان عكس العمل كندتر باشد و مى تواند بر خطر گرمازدگى بیافزاید.در صورت عدم درمان،دهیدراسیون بدتر مى شود و مى تواند كشنده باشد.مراقب علایم زودرس هشداردهنده در خودتان و هم تیمى ها باشید تا از دهیدراسیون اجتناب شود.در صورتى كه هر یك از این علائم را مشاهده كردید،به مربى خود اطلاع دهید یا مراقبت طبى فورى طلب كنید.

UserName