تبیان، دستیار زندگی
دیروز برای ما یک همسایه جدید آمد. آن ها همه وسایلشان را با یک کامیون بزرگ آوردند. مادرم یک قوری بزرگ چای درست کرد و برایشان برد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همسایه جدید ما

همسایه جدید ما

دیروز برای ما یک همسایه جدید آمد. آن ها همه وسایلشان را با یک کامیون بزرگ آوردند. مادرم یک قوری بزرگ چای درست کرد و برایشان برد.

گفتم: شما که آن ها را نمی شناسید، پس چرا برایشان چای بردید؟

مادرم گفت: آن ها هم خیلی خسته بودند و هم وسایلشان خیلی زیاد بود، ما مسلمان هستیم و همه مسلمانان به هم کمک می کنند. می دانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم، چقدر درباره کمک و احترام به همسایه سفارش کرده اند؟

من گفتم: پدربزرگ به من گفته است که دیگر نباید سر و صدا کنم و همسایه ها را ناراحت کنم.

مادرم گفت: کمک کردن به همسایه، احوال پرسی از آن ها، زحمت ندادن و باعث ناراحتی نشدن، همه سفارش پیامبر است.

پدرم در همان هنگام روزنامه را گذاشت روی میز و گفت: حتی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم تأکید کردند که اگر خانه ای می سازید، توجه کنید که مبادا خانه شما، جلوی نور یا نسیمی که  به خانه همسایه می وزد را، بگیرد.

به مادرم گفتم: پس حالا برویم و در چیدن اسباب ها به آن ها کمک کنیم.

مادرم گفت: نه عزیزم! آن ها خودشان باید وسایلشان را با سلیقه خودشان بچینند، آن جا رفتن ما در این شلوغی فقط باعث زحمت می شود.

گفتم: پیامبر به ما گفته اند که نباید باعث زحمت همسایه ها بشویم؟

مادرم خندید و به من گفت: پیامبر ما گفته اند که باید در انجام کارها به هم کمک کنیم نه اینکه به دیگران زحمت بدهیم عزیزم.

بعد هم از جایش بلند شد و به آشپزخانه رفت.

برگرفته از مجله دوست

*****************************

مطالب مرتبط

طعم صلوات

مونس مادر

رفتار خوب

یک هدیه زیبا

گل نرگس

چوپان امین

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.