تبیان، دستیار زندگی
نتایج تحقیقی با عنوان اثرات ضد افسردگی زعفران و مواد موثره آن بر روی موش نشان می دهد كه این گیاه دارای اثرات ضد افسردگی است. دكتر حسین زاده پیرامون تحقیق خود می گوید: اثرات ضدافسردگی زعفران از قبیل فرح بخشی و خنده آوری آن ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مصرف گیاه زعفران در پیشگیری از بروز افسردگی موثر است

نتایج تحقیقی با عنوان اثرات ضد افسردگی زعفران و مواد موثره آن بر روی موش نشان می دهد كه این گیاه دارای اثرات ضد افسردگی است.

دكتر حسین زاده پیرامون تحقیق خود می گوید: اثرات ضدافسردگی زعفران از قبیل فرح بخشی و خنده آوری آن از زمان قدیم مطرح بوده و هدف از انجام این تحقیق اثبات علمی این ایده بوده است.

محققان ابتدا با انجام برخی آزمون های رفتاری در موش، عارضه افسردگی ایجاد كردند و سپس با تزریق زعفران به موشهای افسرده دریافتند كه زعفرن در حد داروهای ضدافسردگی مانند فلوكستین و ایمیپرامین كارآیی دارد.

وی طول مدت انجام این تحقیق را حدود شش  ماه ذكر كرد و در مورد نحوه انجام این تحقیق گفت: در مرحله اول موش ها در یك محفظه شیشه ای حاوی آب نگهداری شدند. حیوان در این شرایط برای روی آب نگه داشتن خود شروع به شناكردن كرد و پس از مدتی ناامید شده و برای جلوگیری از غرق شدن خود هیچگونه حركتی نكرد.

محققان به هنگام افسردگی و ناامیدی موش، داروی زعفران را به حیوان تزریق كردند و در نتیجه میزان حركت موش بیشتر شد. پژوهشگران با انجام اندازه گیری های دقیق اثرات ضدافسردگی زعفران را مشخص كردند.

وی با اشاره به استقبال محققان خارجی از نتایج این تحقیق، بر لزوم انجام آزمایش مشابه در مورد اثرات زعفران و مواد موثر آن كه شامل كروسین(رنگ زعفران) و سافرانال( عطر و طعم زعفران) است، بر روی انسان تاكید كرد.

این محقق با اشاره به اینكه افسردگی یكی از بیماری های شایع در ایران بویژه در بین زنان می باشد، افزود: طبق نتایج این تحقیق استفاده از زعفران در غذا و نوشیدن حداقل یك فنجان چای زعفران برای تمدد اعصاب به مردم توصیه می شود.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.